ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Фараго Корнелија

25.04.2021.

Фараго Корнелија

Корнелија Фараго ( 1956,  Темерин),

завршила је студије мађарског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новм Саду где је магистрирала и докторирала 2000. године.

Корнелија Фараго се бави истраживањима у областима: теорија књижевности, поетика простора; теорија жанрова, културална наратологија, књижевна антропологија, облици и формације, савремена мађ. књижевност, компаративна истраживања савремане мађ. и српске књижевне културе, култура преводилаштва, рецепција превода. Аутор је десетина студија и монографија.

Била је члан редакције часописа Új Symposion, стручни сарадник у Југословенском лексикографском заводу (Загреб), уредник Енциклопедије Југославије на мађарском језику, уредник часописа за друштвена питања Létünk, заменик главног уредника, затим главни уредник књижевног часописа Híd.

Корнелија Фараго је редовни професор Одсека за хунгарологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, сарадник Одсека за медијске студије. Од  2000–2013 гостујући професор на Катедри за хунгарологију Филолошког факултета у Београду.

Сада је руководилац пројекта Матице српске: Српско-мађарске књижевне и  културне везе, и руководилац-кординатор (са Андрашем Капањош) заједничког пројекта Српске академије наука и уметности и Института за проучавању књижевности (у Будимпешти): Модерни правци мађарске књижевности.

Члан управног одбора International Association of  Hungarian Studies, члан управног одбора ДКВ,  члан Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске, члан српског ПЕН центра,  спољни члан јавног тела Мађарске академије наука.

Награде и стипендије: Стипендија Аладар Шефлин  за књижевнокритички рад – 2005, Будимпешта, Књижевна награда Híd – 2006 и 2010,  Нови Сад, Књижевна награда Тибор Дери – 2010, Будимпешта, Књижевна награда Корнел Сентелеки, 2015, Нови Сад.