ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

07.12.2022.

Друштво књижевника Војводине

Association of Writers of Vojvodina

Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад

[email protected]*www. dkv.org.rs* 6542 432

ж.р. 340 – 2030 – 48

*

ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

 

осамнаестa  седницa УО одржана je 29. јун  (петак),  2022. у 12,00 сати путем скајпа.

У раду седницe су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Владимир Кочиш,  Вирџинија Поповић (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић, Драган Бабић,Дамир Смиљанић, Мирослав Николић, Давид Кецман Дако(потпредседник ДКВ), Корнелија Фараго  Спречени: Зденка Валент Белић, Габор Вираг, Радомир Миљојковић и Милан Тодоров

Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда

2.Усвајање Записника са претходне седнице ( записници су на сајту)

3.Активности између две седнице (резултати конкурса,пријем нових чланова, животно дело, књига године, превод године, награда за националну  заједницу, комисије и жирији, светски дан поезије, издавачка делатност, откуп и др)

4.План активности у наредном периоду( фестивал, бранкова награда, греда,симпозијум  и др)

5. Припреме за редовну Скупштину ДКВ

6.Разно

*

1. Дневни ред је једногласно усвојен

2. Информација о Записнику је једногласно прихваћена

3. Пријем у чланство Друштва књижевника Војводине

На основу Статута ДКВ и према постојећој законској материји о удружењима грађана пријем у чланство ДКВ је регулисан на следећи начин:

Члан Друштва може постати сваки књижевни стваралац и уметнички преводилац који живи и делује на територији Војводине, као и сваки стваралац из земље и иностранства који је допринео афирмацији стваралаштва у Војводини као и књижевног стваралаштва уопште , чијим делима је призната уметничка вредност и који прихвата одредбе  Статута ДКВ.

Лице које конкурише у чланство  Друштва књижевника Војводине мора испуњавати следеће услове:

Да се бави књижевним радом у жанровима романа, приповетке, поезије, књижевне критике, есеја, књижевне публицистике, сатире, афоризма, књижевног преводилаштва и сл.

Да има најмање две објављене књиге на језицима који су у званичној употреби на територији Војводине и Србије.

Да задовољава књижевно-критичке и естетске услове у складу са претпоставкама савремене књижевности.

Да плати годишњу чланарину и уписнину.

УОДКВ је на предлог комисије ДКВ: Владимир Кочиш (председник), Мирјана Марковић, Мирослав Николић, су прихватили у чланство следеће кандидате:

1.Мила Војновић,рођена 09.03.1957. г. у Новом Саду. Радни век провела у банкарству, сада је пензионер. Објавила  роман „Јесен у фирангама заборављеног пенџера“, Прометеј, 2020.г.  и збирку песама „Плаве слутње“, Прометеј, 2021.године. Адреса: Булевар Слободана Јовановића 46, Нови Сад

Телефон: +38163 429 108

2. Весна Крнић, 23.12.1961. г. у Новом Саду. Запослена као угоститељски радник у Новом Саду.Објавила три књиге поезије: „Завет лишћу златне боје“, Бизи штампа,217.г., „Златна месечева сена“,СКОР,2021.г. и „Мајин златни венчић“, СКОР, 2021.г.Адреса: Светозара Марковића 10, Степановићево, Телефон: +38169 187 37 12

3.Ђорђе Секулић,рођен1952.г. у Новом Саду. Пензионер. Објавио две књиге поезије: „Скок у даљ“, Прометеј, 2019.г. и „Можда је то само сан“, Прометеј,2021.г. Адреса:Новосадска 90, Бачки Јарак.Телефон:+381600847411

4.Борис Јочић, рођен 11.10.1968.г. у Крушевцу. Бави се пословима финансија и осигурања, а од 2021. регистрован је као издавач. Објавио је два романа „Девет година љубави“, Банатски културни центар, 2019.г., „Девет година љубави“ други део, самостални издавач, 2021.г.

Адреса:Ђорђа Рајковића 20/18, Нови Сад.Телефон:+381691775060

5.Бранко Ђукић,рођен 05.06.1955. г., Пеуље, Босанско Грахово. Објавио је књигу поезије „Унац Уна Сава Дунав“, 1997.г и књигу афоризама „Хумортворине Лафоризми Двојкаче“, 2004.г. Адреса: Индустријска 26 а, Футог.Телефон: +38163565589

6.Владисав Арсеновић Саморастник, рођен1954.г. у Горњој Бадањи код Лознице. Слободан уметник. Објавио десет књига поезије и два прозна дела. Књиге поезије: „Мало среће“, „Чудна земља“ и др. Адреса: Милоша Поцерца бр.2, Шабац.Телефон:+381642814569.

7.Мирјана Шуљманац Шећеров, рођена 25.маја1949.г. у Сремској Митровици.Пензионер. Објавила збирке песама „Траг на месечини“ и „Бисерне речи“, заступљена у више зборника.Адреса:Владимира Николића 4, Нови Сад.Телефон:+3818107864

          8.Софија Фимић,рођена 27.07.1991.г. у Сремској Митровици. Дефектолог. Објавила књиге поезије: „С.Велика сестра“,Књижевна омладина Србије,2017.г. и „С.Леомен“, Новосадски књижевно образовни круг, 2022.г.

Адреса: Футошки пут 18 б, Нови Сад

9.Алекса Ђукановић, рођен 04.01.1998. године у Београду. Објавио је следеће књиге: Јеретичке песме, Пали инквизитор, Троноги хохштаплер, Књига есеја, Књига есеја 2017-2020.Адреса: Браће Настић, бр. 44, 11272 Добановци/ Београд.Телефон. 064 93 88671.email: [email protected]

 10. Драган Роквић, рођен 06.02.1961. године у Суботици.

 Објавио следеће књиге: „Историја Градксе библиотеке Суботице: 130 година“, Градска библиотека, Суботица, 2020, „Чудесан свет музичара-Рома – препознатљивог симбола Суботице, Градска библиотека, Суботица, 2020, „Суботица у 18. Веку“, Графопродукт, Суботица, 2013.Адреса: Пушкинов трг 5/1,Суботица.Тел: 0631069902

11. Марина Пуја Бадеску, рођена 08.04.1961. године у Зрењанину. Објавила је следеће књиге на румунском језику:

Puia-Bădescu, Marina (1998). IonLucaCaragiale şiBranislavNuşici – comediografi,Pančevo: EdituraLibertatea.

◦ Puia-Bădescu, M. &Pavel, L. (2003), Elementedeteorialiteraturii,Belgrad, NoviSad: Завод за издавање уџбеника. Адреса: Максима Горког 46/15, 21000 Нови Сад.Тел.: 0691137563.Е-мејл: [email protected]

12. Ивана Иванић, рођена 03.01.1987.године у Врању. Објавила је четири књиге: „Румунско-српски речник глагола“, Филозофски факултет, Нови Сад, 2021, „Савремене технологије у учењу румунског језика као страног“, Филозофски факултет, Нови Сад, 2020, „NicolaeConstantinBaţaria: câtevapoveştideaur încincilimbi“, кратка проза, превод, Либертатеа, Панчево, 2015.Адреса: Павла Ивића 7/9, Нови Сад.Тел: 0600557570.Е-мејл: [email protected]

Записник са састанка комисије за пријем нових чланова у Друштво књижевника Војводине

Састанку који је заказан за  23.05.2022. године у 11 часова у просторијама ДКВ,Браће Рибникар,5,Нови Сад присуствовали су: Владимир Кочиш (председник), Мирјана Марковић, Мирослав Николић. Пристигло је 8 молби од којих су све  биле потпуне. Комисија је прегледала све пристигле молбе и књиге  и донела одлуку да горенаведене кандидате предложи УОДКВ за пријем у Друштво књижевника Војводине:

Председник комисије: Владимир Кочиш

 

 4. Средишњи догађаји Фестивали оджаће се  у сали Дигиталногог омладинског центра, Градске Библиотеке Нови Сад  улица Воjводе Путника 1 на првом спрату. На фестивалу ће учествовати:

Никола Вујчић( Србија, Награда Васко Попа);Jean Portante (France, the European Petrarca prize); Abigail Parry  (England,the  Ballymaloe Prize);Гојко Божовић (Награда Ђура Јакшић); Sara Ehsan (Germany); JOSÉ LUIS GÓMEZ TORÉ  (Spain, Premio Adonáis de Poesía); Христо Петрески (Северна Македонија, награда Ацо Шопов);Радомир Уљаревић (Црна Гора, награда Ристо Ратковић ); Драган Јовановић Данилов(награда ВаскоПопа) ; Јелена Марићевић Балаћ;Алпар Лошонц (награда Иштван Конц);  Драган Проле( награда Никола Милошевић); Владимир Гвозден (награда ДКВ); Корнелија Фараго(награда Тибор Дери);Нику Чобану (Посебна награда Савеза Књижевника Румуније, Филијала Темишвар, Румунија);  Вирџинија Поповић(Нaгрaдa „Eминeску“); Бојан Јовановић,  Срђан Дамњановић; Дамир Смиљанић (награда за есеј града Офенбахa на Мајни);Марија Шимоковић( награда Бранко Миљковић); Стеван Брадић ( Награда Васко Попа);Здравко Крстановић ( Награда Филип Вишњић); Бранислав Живановић(Бранкова награда);Весна Савић; Душка Радивојевић(награда ДКВ); Драган Бабић, Јан Красни;Миљана Пешикан; Виктор Радун Теон;Емил Курцинак ( награда PIF, Загреб)* (Србија)

Тема овогодишњег симпмозијума биће : Књижевност и насиље/ Literature and Violence.

Симпозијум ће се одржати  7. септембара у простору Дигиталног омладинског центра, Градске библиотеке, у улици Војводе Путника 1.

Симпозијуму ће бити по­све­ћен те­ми Књижевност и насиље који ће се одржати у оквиру Седамнаестог Међународног новосадског књижевног фестивала,7. септембра, среда,  Градска библиотека Нови Сад -10:00-13,00.

Позвани су: Алпар Лошонц,  Драган Проле, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Бојан Јовановић,  Срђан Дамњановић,  Дамир Смиљанић, Вирђинија Поповић, Jeлена Марићевић Балаћ.

Прилоге ћемо објавити у часопису Златна греда и у посебном  зборнику.

***

Живимо у епохи различитих облика насиља, односно у времену када се најављују нове форме насиља. Оне су разасуте у времену што нас често онемогућава да јасно видимо њихове узроке, последице, као и ланац њиховог повезивања. Нестанак традиционалног колективног насиља пружа нову видљивост другим употребама силе, које, чини се, представљају различите изазове власти и начин на који људи коегзистирају у друштву. Који је њихов политички садржај? Да ли је довољно једноставно рећи да су ови облици насиља последица нових социјалних сукоба? Који су социјални и / или политички механизми са којима су повезани? Ово су питања којим се данас морају бавити друштвене науке – веома различита од оних које постављају ауторитарни режими, герилски покрети или државни тероризам. Стога морамо размотрити да ли су друштвене науке развиле концептуалне алате неопходне за схватање ових облика насиља – који данас, ако не и потпуно нови, доминирају јавном сфером – не сводећи их на пуке ефекте друштвених структура.

Најважнија места и догађаји Фестивала биће:

Дигитални омладински центар/ Digital Youth Center Vojвode Putnika 1

Градска библиотека /City Library of Noвi Sad, Dunavska 1; Клуб Абсолут/ Club Absolut, Zmaj Jovina street; Разговори у Клубу Абсолут/Talks at the Club Absolut

Балкон Абсолут/ Balcony Absolute in Zmaj Jovina Street

Симпозијум књижевност и насиље/Symposium Literature and Violence

Међународна награда Нови Сад за поезију/International Poetry Award of Novi Sad;Бранкоvа награда/Branko’s Award

На Фестивалу ће током три дана бити одржано   преко 20 књижевних и музичких програма.Репрезентативни избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу објавићемо у посебној свесци Златне греде.

Биће штампан Каталог фестивала,  плакате, заставе. Фестивал ће организовати онлајн представљање на  фејсбуку.

Фестивал у пуној мери остварује своје циљеве омогућујући проширивање и богаћење културних веза са светом.

Због општих околности и финансијских потешкоћа трајање Фестивала је смањено на три дана, број учесника је у свим програмима смањен.

Фестивал већ пет  година има наглашене финасијске проблеме. Фестивал је добио  помоћ од Градске управе за културу Новог Сада скромну помоћ од Републичког министарства и Покрајинског секретаријата за културу иако је проглашен од Савета Европе за изузетан Фестивал међу европским  фестивалима.

Хонорари за учеснике од 6000,00 дин до противредности 100  евра. Износ за награду Нови Сад око 1000,00 евра.

Фествал ће плаћати путне трошкове свим учесницима. Смађтај за стране и домаже госте биће и хотелу Војводина.

Износ за Бранкову награду минимално до 60.000,00 динара. Хонорари за организаторе према могућностима и процени  директора Фестивала.

Хонорар за директора Фестивала ( финансијски план, избор учесника, рад у жиријима, сценарио и коферанса, плакат, каталог, дипломе, лектура и коректура, према могућностима до 1000,00 евра.

Жири награде Нови Сад: Јован Зивлак, Вирђинија Поповић и Бранислав Живановић.

Жири Бранкове награде: Драган Јовановић Данилов, Стеван Брадић и Марија Шимоковић.

До  краја године изаћиће три броја греде и зборник Књижевност и насиље.

 5. Скупштина ће бити одржана чим се стекну услови.

6. Под тачком разно није било дискусија.

Седница је завршена у 13, 10.