ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

01.02.2023.

Двадесета седница   седница   УО одржана је  27. децембра (уторак),  2022. у 16,30 сати у просторијама ДКВ, браће Рибникар 5. Констатовано је да УО може да одлучује пуноважно јер има кворум. На седници су били присутни: Владимир Кочиш, Мирослав Николић, Драган Бабић, Бранислав Живановић, Вираг Габор, Јован Зивлак (председник). Корнелија Фараго, Милан Тодоров Одсутни због спречености су:Радомир Миљојковић, Давид Кецман Дако (потпредседник), Зденка Белић Валент, Мирјана Марковић, Вирђинија Поповић (потпредседник)и Дамир Смиљанић.

1. Дневни ред је усвојен једногласно.

2.Записник са претходне седнице  је усвојен једногласно.

3.Активности између две седнице (нациoнална признања, Греда)

Одлуке о националним признањима  предочене су записнички а на наредној седници биће усмено образложене.

Четири броја Греде биће штампана до краја године. Три броја су штампанна, а четврти ће изаћи из штампе 28.12. 2022.

4. Предлог измена Стаута

О Записнику  поводом ванредног инспекцијског надзора биће у целини речи по добијању докумената из АПР, Београд и Републичког министарства.

5.План активности у наредном периоду( Фестивал, Бранкова награда, симпозијум, Греда и др).

На наредној седници биће саопштен план рада за све наведене  пројекте.

6. Припреме за редовну Скупштину ДКВ

Предложено је да се скупштина одржи у фебруару.На наредној седници биће усвојен дневни ред скупштине.

7.Разно

Није било дискусије.

Седница је завршене у 17,00 часова.