ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК Са седнице Редовне Скупштине ДKВ 

19.03.2024.

З А П И С Н И К

 

Са седнице Редовне Скупштине Друштва књижевника Војводине одржане дана, 18. марта 2023. године у Новом Саду  у  ул. Браће Рибникара бр. 5 са почетком у 11,00 часова (у даљем тексту –Друштво).

Седници пристуствују 44 члана.

Седницом председава: Јован Зивлак, председник Друштва књижевника Војводине, даље – председавајући.

Уводничар по свим тачкама дневног реда је Јован Зивлак.

У складу са чланом 16. став 1) и 2) Статута председавајући је упознао присутне да Скупштина заседа и одлучује пуноважно ако је присутна половина свих  активних чланова Друштва или ако тако није постигнут кворум Скупштина заседа пуноважно  са присутним бројем чланова 30 минута од заказаног времена, односно од 10, 30 часова, на основу Статута ДКВ и одлучује простом већином гласова.

Пре почетка седнице председавајући је кратко образложио околности због чега

се скупштине нису одржавале претходне две године. Подсетио је на услове који су диктирали влада Републике Србије и тела задужена за борбу против короне када су постојала ограничења јавних скупова.

Поздравио је присутне и предложио дневни ред као у позиву

За рад седнице предложен је следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Избор Радног председништва;
 2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине;
 3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу  записника и Надзорне комисије;
 4. Саопштење о пријему нових чланова;
 5. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда За животно дело);
 6. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2022. годину и План делатности за 2023. год.;
 7. Доношење одлуке о промени пословног имена  Удружења и усаглашавању Статута;
 8. Избор чланова УО и председника на двогодишњи мандат;
 9. Доношење одлуке о разрешењу и именовању лица овлашћеног за заступање;

1о. Дискусија и текућа питања.

Предложени дневни ред је једногласно усвојен након чега се прешло на разматрање појединих тачки дневног реда.

ТАЧКА 1.

ПРЕДМЕТ: Избор Радног председништва

У радно председништво изабрани су:

 1. Вирђинија Поповић; и
 2. Дако Кецман

 

ТАЧКА 2.

ПРЕДМЕТ:Одавање поште преминулим члановима између две

                       скупштине

Председавајући је истакао да је Друштво у предходне две године изгубило велики број чланова и да је томе највише допринела корона. Говорио је о њиховом доприносу књижевном стваралаштву у Друштву и позвао чланове Скупштине да им се минутом ћутања ода почаст.

Скупштина је одала пошту преминулим (у току две године) члановима између две скупштине, и то: Видосави Раич (1942). Мирону Кањуху (1943), Драгутину Бегу ( 1945), Петеру Шинковићу (1947), Славици Шовш (1959), Петру Милошевићу (1952), Ствану Тонтићу (1946), Петру Чонградину (1948), Кости Рошу (1947), Карољу Јунгу (1944), Стевану Миши Вребалову(1948),Миловану Миковићу ( 1942), Јовану Дунђину (1926), Илеани Урсу ( 1964), Милану Ненадићу (1947), Војиславу Кнежевићу (1949).

ТАЧКА 3.

ПРЕДМЕТ: Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије

                        за оверу записника и Надзорне комисије

Председавајући је предложио да се изаберу чланови за Верификациону комисију, Комисију за оверу записника, Надзорну комисију и записничар. Предлог је усвојен па је једногласно донета,

О Д Л У К А

 1. За чланове Верификационе комисије, бирају се:

1)     Мирослав Николић;

2)    Мирјана Шећеров Шуљманац; и

3)    Снежана  Алексић Станојловић.

 1. За члановеКомисије  за оверу записника, бирају се:

1)     Рајица Драгићевић;

2)    Милорад Куљић; и

3)    Александар Павић.

 1. За члановеНадзорнекомисије, бирају се:

1)     Светозар Савковић;

2)    Љиљана Фијат; и

3)    Мирко Стикић.

 1. За записничара, бира се:

1)     Дана Радуловић.

ТАЧКА 4.

ПРЕДМЕТ: Саопштење о пријему нових чланова

 

Извештај о пријему нових чланова у Друштво поднео је председник Комисије за пријем нових чланова Владимир Кочиш. Он је истакао да је комисија разматрала приспеле молбе на састанку одржаном дана, 23.05.2022. године и доставила предлог Управном одбору да се у Друштво прими 21 нови члан – сви који су поднели молбе и испунили критеријуме. Назначио да је приспело 25 молби. Он је истакао да је Управни одбор у складу са чланом 18. став 1) алинеја  7)  донео одлуку да се у чланство Друштва приме, и то:

Мила Војновић, 1957.г.; Весна Крнић, 1961.г.; Ђорђе Секулић, 1952.г.; Борис Јочић, 1968.г.; Бранко Ђукић, 1955.г.; Владисав Арсеновић, 1954.г.; Мирјана Шуљманац Шећеров, 1949.г.; Софија Фимић, 1991.г.; Алекса Ђукановић, 1998.г.; Драган Роквић, 1961; Марина Пуја Бадеску, 1961.г.; Ивана Ивановић,1987.г.; Драган Вилић,1956.г.; Анђа Г. Шушић, 1947.г.; Андреа Беата Бицок, 1987.г.; Мирјана Миланков, 1955.г.; Нада Павловић, 1966.г.; Милан Громовић, 1988.г.; Тијана Рапаић Марковић, 1977.г.; Бранко Новаковић, 1951.г.; Карло Бем.

Честитао је новоизабраним члановима.

Председавајући је истакао да је овим пријемом подмлађено чланство Друштва и да нови чланови могу да се представе својом биографијом у часопису „Златна греда“, а да је потребно радове доставити на ћириличком писму. Он је позвао Софију Фимић да се представи Скупштини.

Софија Фимић, рођена 1991. године је истакла да је до сада објавила три књижевна дела: један драмски текст, приче за децу и збирку поезије.

Једногласно је донет,

Скупштина је примила на знање  извештај председника Комисије о пријему нових чланова у Друштво књижевника Војводине, који је у складу са Статутом претходно верификовао и  потврдио Управни одбор.

 

ТАЧКА 5.

ПРЕДМЕТ: Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године,

                        Награда за превод године, Награда За животно дело)

 

Председавајући је истакао да Друштво у складу са Статутом додељује награде за изузетна књижевна и преводилачка остварења и за животно дело, за постигнуте резултате у остваривању доприноса у афирмацији књижевности чланова Друштва.

Истакао је да је Друштво раније доделио награду Ралету Нишавићу за животно дело и да је на комеморативној свечаности награда уручена његовој породици јер,  Рале Нишавић није дочекао да лично преузме награду.

На Скупштини су уручене награде за животно дело:

1)     Славку Алмажан – румунском писцу, аутору десет песничких књига, који је више пута награђиван и један је од најзначајнијих песника и књижевника румунског језика код нас;

2)    Перу Зубцу  – за књижевни опус – који је један је од најпознатијих песника у нашој књижевности;

3)    Ирини Харди Ковачевић – русинском писцу, песникињи која афирмише заједништво и пример је изузетно књижевног ствараоца на русинском језику;

4)    Радивоју Шајтинцу – значајаном песнику српског језика који је добио најзначајније  награде  за књижевност;   и

5)    Јасни Мелингвер –  лингвисти високог формата, песникињи, прозном писцу, преводиоцу француског језика и изузетном ствараоцу на хрватском језику.

На Скупштини су уручене  и награде за књигу године:

 

1)     Радовану Влаховићу – за роман „Ноћни разговори са сестром“. Радован је директор Банатског културног цента и издавач, добар је писац и заслужио је  пажњу и поштовање Друштва;

2)    Стевану Брадићу – за књигу песама „Јастог“. Он је др компаративне књижевности. Добио је награду „Васко Попа“ – најпрестижнију награду за поезију у нас;

3)    Браниславу Зубовићу  –   за књигу поезије „Тремор“;

Награда за превод године додељена је:

1)     Дарку Тушевљаковићу  –  за превод књиге енглеског романописца Henri Grejam Grinа;

2)    Стевану Тонтићу – постхумно за превод књиге Томаса Розенлехера. Награду је преузела Снежана Тонтић.

Све награде уручио је председавајући и дао образложења за све награђене.

…………

После 5. тачке дневног реда председник је одредио паузу од 10 минута након чега је скупштина наставила са радом.

 

ТАЧКА 6.

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2022.

                        годину и План делатности за 2023. год.

 

Председавајући је истакао да је Управни одбор задужен да спроводи  политику Друштва и за афирмацију чланства и књижевности међу народима.

– Друштво је добило репрезентативност у области издаваштва што нам даје могућност да као писци конкуришемо за ону врсту посла коју смо обављали професионално или хонорарно, као главни уредник, лектор и коректор који обављају главне послове који се тичу књиге. Друштво је раније имало посебан статус тако да је десет до петнаест чланова добило националну пензију. Држава је сада рестриктивна. Конкуришемо заједно са драмским писцима Србије са којима смо у истој групи. Наша два удружења бирају по три кандидата, а онда комисија бира од наших предлога. Они су одредили да националне пензије може добити 2о лица из културе, а удружењâ има  преко 30.

Прва наша улога је у афирмацији чланства, друга су награде за најзначајније доприносе у различитим категоријама наших чланова, те уједињујући фактор за нашу мотивацију.

Имамо „Златну греду“ са 10 бројева. Три броја су на располагању чланству. Часопис мора бити квалитетан да би се финансирао. Нама недостаје јавна реч да би могли рећи проблем јавно. Знамо који су проблеми али не можемо да их решимо. Ми имамо међународни фестивал. Ове године се одржава 18. пут. На основу реакција и текстова добили смо предикат од Међународне организације „Фестивал међу фестивалима“.

Конкурисали смо за „Бранкову награду“ за ауторе до 29 година. Жири чине најкомпетентнији људи у савременој књижевности. Из Покрајине смо добили информацију прошле године да има неко ко ће одговорније мислити о Бранку. Та награда је раније била у ингеренцији Друштва. То је награда која је устојена још 1963. године. Први добитник те награде је Васко Попа. Постоји преко 70 година као најстарија награда за савремену књижевност за земљу Србију.

У предходном периоду били смо посвећени фестивалима: Светски дан поезије, Књижевни салон, часопис „Златна греда“, изложбе ликовног стваралаштва, сарађивали смо са многим организацијама света, са најрепрезентативнијим светским удружењима у 15 земаља. Можемо рећи да смо извршили своју функцију.

Ја и многи сарадници кроз учешће у комисијама, жиријима и сл. –  Стеван Брадић, Рајица Драгићевић, Давид Кецман, Вирџинија Поповић, Мирјана Марковић, – све смо чинили да књижевност не буде тако удаљена као што се чини.

Ласло Ремели, дао је свој допринос као рачуновођа, и Мића Илић.  Ми смо им захвални. Друштво изазива код неких људи поштовање. То је део наше књижевне судбине, са мало новца смо радили и покрили трошкове. – рекао је председавајући.

Он је образлагао изворе прихода и расходе у предходне две године и истакао је да су се за трошкове рационално издвајала средства и да средства која Друштво добија  нису довољна за организацију једног фестивала.

Информисао је присутне да је ове године Друштво поднело пријаве на    конкурсе  Града, Покрајине и Републике.

На крају је подсетио чланове да свако ко је активни члан може послати своју биографију са фотографијом и имаће место на сајту Друштва – dkv.org.rs

Једногласно је донета

О Д Л У К А

 

I

Усваја се Извештај о раду Друштва за 2022. годину који је изложио председавајући.

II

Усваја се Финансијски извештај Друштва за 2022. годину.

III

Доноси се План делатности за 2023. годину како је изложено у информацији председавајућег.

  У наредном периоду  Друштво треба да настави са радом оних делатности које чине Друштво  репрезентативним, и то на пословима:

–        уређивања и издавања часописа „Златна греда“;

–        додели награда;

–        превођења; и

–        повезивању чланства са другим  књижевним асоцијацијама у земљи и иностранству.

 

ТАЧКА 7.

ПРЕДМЕТ: Доношење одлуке о промени пословног имена  Удружења

                        и усаглашавању Статута;

 

Председавајући  је истакао да је записником Покрајинске комисије  о ванредном инспекцијском надзору од 16. 11. 2022. године, сачињеном у Секретеријату за културу, у предмету вршења теренског инспекцијског надзора по контролној листи  за репрезентативна удружења КЛ -002-01/01,  наложено да  Друштво у року од 60 дана предузме одређене радње, и између осталог, да изврши измене и допуне Статута тако што ће  усвојити допуну и поред назива „Друштво књижевника Војводине”, додати: „репрезентативно удружење у култури“.

Обзиром да је време одржавања Скупштине везано за усвајање завршног рачуна, то је за ову Скупштину уврштено у дневни ред.

Председник је образложио да ова измена обухвата све оне активности што Друштво предузима и да их је потребно озаконити овим изменама  Статута.

Он је такође предложио да се изврше допуне у члану 19. Статута како би се могле одржавати седнице на различитим адресама, као и електронске седнице и додао да  Друштво са овим изменама треба да се упише у АПР.

Једногласно је донета

О Д Л У К А

I

Мења се пословно име Друштва књижевника Војводине у: „Друштво књижевника Војводине репрезентативно удружење у култури“.

II

У Статуту Друштва књижевника Војводине  од 30.01.2010. године, извршиће се измене и допуне, и то:

У поглављу: “ОПШТЕ ОДРЕДБЕ“, у члану 1. став 1) после речи:“ Друштво књижевника Војводине“, додају се речи: „репрезентативно удружење у култури“.

У члану 2. став 1) после речи: „Назив Друштва је: Друштво књижевника Војводине“, додају се речи: „репрезентативно удружење у култури“.

У члану 2. став 2) после речи: „Друштво књижевника Војводине“, додају се речи: „репрезентативно удружење у култури“,

после речи: „Društvo književnika Vojvodine“, додају се речи: „reprezentativno uruženje u kulturi“,

после речи: „Vajdasági Irók Egyesülete“, додају се речи: „reprezentatív kulturális társulás“,

после речи: „Spolok spisovateľov Vojvodiny“, додају се речи: „reprezentačné kultúrne združenie“,

после речи:„Asociaţia Scriitorilor Din Voivodina“, додају се речи: „societate reprezentativă în cultură“, и

после речи: „Družtvo Pisatelboh Voyvodini“,   додају се речи: „reprezentativne združenє u kulturi“.

У члану 2. став 3) после речи: „Association of Writers of Vojvodina“ додају се речи: „representational association in culture, а после речи:“Association des  Écrivains de Voivodine“, додају се речи: “association représentative de la culture“.

III

У поглављу: „V  ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА“  у члану 19. после става 1) додају се став 2) и 3),  који гласе:

„Седнице Управног одбора одржавају се у седишту Друштва у складу са Статутом, а могу се са одговарајућим образложењем одржавати и у другим просторима и насељима са циљем афирмације Друштва у срединама деловања његових чланова.

Седнице Управног обора могу се одржавати и посредством електронских медија, уколико то захтевају околности“.

IV

Остале одредбе Статута остају непромењене.

V

Општа акта Друштва која нису усаглашена са овом Одлуком усагласиће се у року од три месеца.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

ТАЧКА 8.

ПРЕДМЕТ: Избор чланова УО и председника на двогодишњи мандат

 

Председник је истакао да је Друштво две године у ВД стању и предложио да чланови изабрани у органе Друштва заврше мандат у наредне две године, и да се по истеку тог рока  изабере ново руководство Друштва.

Истакао је да Управни одбор броји 15 чланова, да један број њих не долази на седнице из више личних разлога и уместо њих предложио да се у Управни одбор изаберу: Михаљ Ђуга, Стеван Брадић, Светозар Савковић, Бранислав Зубовић и Дана Радуловић.

Подсетио је да сви чланови треба да раде и представљају Друштво на прави начин.

Једногласно је донета

 

О Д Л У К А

I

Постојеће руководство Друштва наставиће да обавља своје дужности у наредном двогодишњем периоду, након чега ће се спровести редовни избори за избор свих органа Друштва.

II

Председнику Јовану Зивлаку  продужава се мандат на још две године.

Продужава се мандат на још две године члановима Управног одбора:

 1. Корнелији Фараго;
 2. Габору Вирагу;
 3. Владимиру Кочишу;
 4. Вирђинији Поповић;
 5. Дамиру Смиљанићу;
 6. Браниславу Живановићу;
 7. Мирјани Марковић;
 8. Јовану Зивлаку;
 9. Мирославу Николићу; и
 10. Даку Кецману.

III

У управни одбор Друштва уместо чланова који су спречени да обављају дужност члана Управног одбора, бирају се:

1)       Михаљ Ђуга;

2)       Стеван Брадић,

3)       Светозар Савковић,

4)       Бранислав Зубовић, и

5)       Дана Радуловић.

IV

Новоизабрани чланови се бирају на мандатни период од две године.

 

ТАЧКА 9.

ПРЕДМЕТ: Доношење одлуке о разрешењу и избору лица

                       овлашћеног за заступање

Председавајући је подсетио да по извршеним изменама и допунама Статута Друштво  треба да изврши промене и у АПР-у. Такође је истакао да су по том питању уведене нове процедуре код отварања буџетских подрачуна и предложио да се Давид Дако Кецман разреши од дужости овлашћеног заступника Друштва, а да се за овлашћеног заступника изабере Вирџинија Поповић.

Он је подсетио да Давид Дако Кецман живи у Сомбору и да због територијалне удаљености није у могућности да код АПР проведе ову промену.

Једногласно је донета

О Д Л У К А

I

Разрешава се од дужности овлашћеног заступника Удружења Дако Кецман,

ЈМБГ: 2809947810031, Сомбор, ЈНА 005 Ц 12.

Именовани се разрешава са даном 18.03.2023. године због немогућности предузимања активности и радњи за потребе Друштва због територијалне дислоцираности.

II

За овлашћеног заступника за заступање Удружења бира се Вирџинија Поповић ЈМБГ: 0806975867522, Нови Сад, Булевар Европе 23, стан 59. почев од 19.03.2023. године.

III

На основу ове одлуке има се извршити упис у Регистар удружења Агенције за привредне регистре.

 

ТАЧКА 10.

ПРЕДМЕТ: Дискусија и текућа питања

Дако Кецман је рекао да су органи Друштва одговорно радили и да су на време одржаване седнице захваљујући on line комуникацији. Истакао је да чланови треба да имају однос према Друштву и Друштво према њима и да се дешава да неки чланови раде против Друштва, што није за похвалу.  Ти чланови   делују и на Министарство за културу, а Друштво као репрезентативно удружење  је заслужило да буде део књижевних манифестација за које су потребна средства. – Треба оставити леп траг за собом. Не смемо никад заборавити људе који нису ту,  а дали су допринос Друштву. Ма где били део смо Друштва.

Јован Зивлак је истакао да ће Друштво устројити награду Милан Ненадић и да ће се организовати књижевне манифестације у Новом Саду, Бања Луци и Босанском Грахову.