ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

јавни позив за предлагање кандидата – Посебна признања Владе РС за врхунски допринос националној култури

24.11.2022.

ПЕНЗИОНИСАНИМ ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА/ УДРУЖEЊA
Обавештавамо наше пензионисане колеге да је Министарство културе
Републике Србије 10.11.2022. објавило Јавни позив за достављање
образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос
националној култури, односно култури националних мањина.
У прилогу: Јавни позив Министарства културе
Стога, Друштво књижевника Војводине (ДКВ) и Удружење драмских писаца
Србије (УДПС) објављују заједнички позив за кандидатуре у области
Издаваштва,
(1) Уредник у издаваштву
Самостални сарадник у култури:
(1) Лектор
(2) Коректор
(3) Самостални графички дизајнер сарадник у издаваштву
(4) Илустратор сарадник у издаваштву
, које ће заједничка комисија разматрати и у прописаном року одабрати
највише 3 пријаве које испуњавају услове које прописује Министарство.
Услови за пријаву кандидата и кандидаткиња прописани су Јавним позивом
Министарства културе. На Јавни позив могу да се пријаве само лица са
статусом пензионера.
Наше пензионисане колеге које то желе, пријаве шаљу на електронске
адресе [email protected] ИЛИ [email protected]. На јавни позив могу се
пријавити чланови удружења и сви они који испуњавају прописане услове.

Пријава треба да садржи:
1. * Опширну професионалну биографију
2. * Списак награда и признања
3. * Доказе о наградама и признањима
Јавни позив који објављују ДКВ и УДПС је отворен до 28. новембра 2022. у
00 час. Јавни позив ће бити објављен на сајтовима (www.dkv.org.rs ili www.

drama.org.rs) , Друштва/Удружења, на фејсбук страницама ДКВ или ће бити
послат на личне адресе.
Све пријаве пристигле након овог рока неће се разматрати.
Након што комисија оба Друштва/Удружења одлучи о избору заједничка 3
(три) кандидата, пријаве ће бити даље прослеђене Министарству културе
Републике Србије у прописаном року, до 9. децембра 2022.
Влада РС доноси коначну одлуку о додели признања. Признања ће бити
додељена и исплаћивана одабраним уметницима/стручњацима у виду
месечног новчаног примања, у висини једне просечне зараде без пореза и
доприноса у РС за месец јул 2021. године.
Срдачан поздрав,
За Друштво књижевника Војводине
Јован Зивлак,
председник,с.р.
https://www.dkv.org.rs/images/download1.jpgj
ЗА УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ ПИСАЦА СРБИЈЕ,
Зоран Стефановић,
председник, с.р.