ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА ДКВ

01.05.2022.

Молимо чланове ДКВ да плате годишњу чланарину до краја маја 2022. године

Одлуком УО, ДКВ износ годишње чланарина  je 1500,00 динара.

Плаћање чланарине је статутарна обавеза (члан 10 и 11. Статута ДКВ).

Уколико  члан не плаћа чланарину губи право да учествује у раду Скупштине и осталих органа ДКВ, као и право да буде биран у органе ДКВ ( На основу Статута и Правилника о чланству), тј. губи  статус активног члана.    

Чланови који нису плаћали чланарину четири године или дуже, да би стекли статус активног члана, требало би да плате најмање три заостале чланарине.

Према члану 8. Правилника о чланству плаћања чланарине су ослобођени

чланови чији су месечна примања нижа од просечних минималних примања на територији Републике Србије,

чланови старији од 75 година

и чланови који су ангажовани у органима ДКВ.

Чланови који су Статутом и Правилником ослобођени плаћања чланарине, могу, уколико то желе, плаћати годишњу чланарину.

Чланарина се плаћа одговарајућом уплатницом у пошти или  банци  на рачун ДКВ код Ерсте банке 340- 2030 – 48, или непосредно у канцеларији ДКВ, Браће Рибникар 5, Нови Сад.