ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ПЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

17.08.2021.

Петнаеста седница УО одржана је 16. август (понедељак),  2021. у 16,00 сати путем скајпа.

У раду седницe су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Владимир Кочиш,  Вирџинија Поповић (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић, Валентина Чизмар, Дамир Смиљанић, Мирослав Николић, Милан Тодоров,  Спречени: Зденка Валент Белић, Давид Кецман Дако(потпредседник ДКВ), Корнелија Фараго. Габор Вираг, Радомир Миљојковић.

Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда

2.Усвајање Записника са претходне седнице ( записник ће бити достављен накнадно)

3. Одржавање 16. МНКФ (6 –8 септембра 2021 * Нови Сад)

4 коцепција МНКФ у сарадњи са Градском библиотеком – Он лајн и непосредно учешће- учесници, Бранкова награда, Награда Нови Сад, симпозиујум: Књижевност и катастофа.

5.Активности пре скупштине/ пријем нових чланова, животно дело, књига године, превод године, награда за националну  заједницу, комисије и жирији

6.Потписивање уговора за коришћење просторија у Браће Рибникар 5

7.Златна греда и издавачка делатност

8. Припреме за редовну Скупштину ДКВ

9.Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен

2. Информација о Записнику је једногласно прихваћена

3.Прихваћен је термин одржавања 16. МНКФ.Усвојено је да се Фестивал одржи на тераси   кафеа Шпајз за први трећи дан у вечерњим сати, а да се други дан одржи у салли ДОЦа, да се Бранкова награда уручи у сали ДОЦа и да се симпозијум одржи, такође, у сали ДОЦа. Остали простори за Фестивал су Клуб Абсолут/ Club Absolut, Zмaj Jovиna street.

4. Одлуком жирија Фестивала Јован Зивлак ( председник), Корнелија Фараго и Бранислав Живановић Међународну награду Нови Сад за поезију/Internatиonal Poetry Awarд of Novi Sad /добила је Каталин Ладик а Бранкову награду/Branko’s Awarд /одлуком жирија  Марија Шимоковић, Драган Јовановић Данилов и Славомир Нишавић добила је Јелена Маринков( 1993, Кикинда).

*

5. Записник са састанка комисије за пријем нових чланова у Друштво књижевника Војводине

Састанку који је одржан  24.06.2021. године у 11 часова у просторијама ДКВ ,Браће Рибникар,5,Нови Сад. Присуствовали су: Владимир Кочиш (председник), Мирјана Марковић, Мирослав Николић, Вирџинија Поповић и Габор Вираг. Пристигло је 14 молби од којих су 13 молби биле потпуне, док  је једна молба Милана Галогажа  пристигла без пратеће документације и без књига. Комисија је прегледала све молбе и књиге  и донела одлуку да се следећи кандидати предложе УО ДКВ за пријем у Друштво књижевника Војводине:

1.Јовица Плачкић,1966. г.

2. Ђорђе Д. Вимић, 1944. г.

3.Василије Папић,1954.г.

4.Раде Пантелић, 1945.г.

5.Сања Обрадовић, 1968. г.

6. Даринка Бела Томић,1959.г.

7.Александар Гојко Савић, 1973.г.

8.Зорана Радаковић, 1996.г.

9.Милка Ђукић, 1983.г.

10.Игор Ђурчик,1978.г.

11.Јасна Арбанас, 1962.г.

12.Милена Илић, 1990.г.

13.Олга Перуновић, 1968. г.

Комисија је донела једногласну одлуку да Милана Галогажу не предложи  за пријем  у ДКВ.

Састанак је завршен у 12, 30 часова.

                                                                                   Председник комисије:

Владимир Кочиш

                                                                       

Пријем у чланство Друштва књижевника Војводине

На основу Статута ДКВ и према постојећој законској материји о удружењима грађана пријем у чланство ДКВ је регулисан на следећи начин:

Члан Друштва може постати сваки књижевни стваралац и уметнички преводилац који живи и делује на територији Војводине, као и сваки стваралац из земље и иностранства који је допринео афирмацији стваралаштва у Војводини као и књижевног стваралаштва уопште , чијим делима је призната уметничка вредност и који прихвата одредбе  Статута ДКВ.

Лице које конкурише у чланство  Друштва књижевника Војводине мора испуњавати следеће услове:

Да се бави књижевним радому жанровима романа, приповетке, поезије, књижевне критике, есеја, књижевне публицистике, сатире, афоризма, књижевног преводилаштва и сл.

Да има најмање две објављене књиге на језицима који су у званичној употреби на територији Војводине и Србије.

Да задовољава књижевно-критичке и естетске услове у складу са претпоставкама савремене књижевности.

УОДКВ је на предлог комисије ДКВ:Владимир Кочиш (председник), Мирјана Марковић, Мирослав Николић, Вирџинија Поповић, Габор Вираг, прихватио у чланство следеће кандидате:

1.Јовица Плачкић,рођен 26.06.1966. године у Новом Саду. Живи у Темерину. Објавио две књиге поезије.

Адреса: ЈНА 35,Темерин, 21235

Телефон: +38164 256 48 34

2. Ђорђе Д. Вимић, рођен 10.06.1944. године у селу Бесеровина, Општина Бајина Башта. Пензионер.

Објавио три збирке поезије: „Зов српских гробаља и беспућа у туђини“, 2012. године, „Крвава земља“ 2015. године, „Капија слободе“, 2018.године.

Адреса:Вељкова  95, Краљевци,22411

Телефон: 022 449 355

3.Василије Папић,рођен 1954.године у Бачкој Паланци. Завршио средњу пољопривредну школу у Футогу. Члан Књижевног клуба „Дис“, Бачка Паланка.

Објављене следеће збирке поезије: „Песме“ , 1999.године, „Видик са дуда“ 1999.године, „Добро јутро Војводино“,2001.године, „Радосница Војводини“, 2002.године, „Леп осмех је осмех пријатељу“,2005.године, „Војводино мати“, 2012.године, „Војводино та нигде те нема“, 2018. године.

Адреса: Доситејева 18, Бачка Паланка, 21400

4.Раде Пантелић, рођен 29.04.1945.године у Коцељеви. Пензионер.

Објављена дела:„Некад и сад“, 2011.године, „Моја свезнанка“, 2019.године, (збирке песама за децу), „Мирис душе“, 2011. године, „Венац снова и јаве“, 2014.године, „Икре љубави“, 2019.године(збирке љубавне поезије), „Било једном давно“, 2019.године,(бајка), „Црне танге“ 2015.године, „Трагови греха“, 2015.године, (новеле), „Љубав, ах љубав“,2012.године, (љубавне приче), „Добро јутро Београде 1“, 2019.године,„Добро јутро Београде 2“, 2020.године, „Добро јутро Београде 3“, 2020.године, „Добро јутро Београде 4“, 2021.године (градске приче трилогија), „Срећа при појави звезда“ 2012. године, „Олгина тајна“ 2020. године, „Тајна праве истине“, 2021.године, „Ноћ пуног месеца“, 2015.године, „Кажи истину“2015.године, „Тајна из младости“, 2015.године, „Мирис лета“, 2015.године, „Клара“, 2017.године, „Земунка“ 2018.године, „Рекла си идем“ 2018.године, „Три слике“, 2018.године, „Малина“ 2018.године, „Санела“ 2018.године, „Елена“ 2018.године, „Слободна зона“, 2018. године, „Два погледа“, 2019.године, „Ловац и ловина“, 2019.године, „Немам сна“, 2019.године, „Извор“, 2019.године, „Ана“ 2020. године, (љубавни романи, „Теби се молим Господе“, 2020.године (буквар православља), „У блату си сине“, 2016.године, (социјална драма).

Оснивач песничког друштва „Раде и пријатељи“.

Адреса: Луке Војводића 23, Раковица, Београд 11070

Телефон: +381 6035 65 371

Емаил:korиcaraдeЖgмaиl.coм

5.Сања Обрадовић,рођена 16. фебруара 1968. године у Лаћарку.Објавила две књиге, збирку песама „Жена“, 2017.године и роман „Исусовка“, 2021.године. Заступљена је у многобројним зборницима пезије. Живи и ради у Сремској Каменици.

Адреса: Цара Лазара 40,Сремска Каменица, 21208

Број телефона:+38164 324 89 77

Емаил: obraдovиcsanjaЖhotмaиl.coм

6. Даринка Бела Томић, рођена 09.06.1959.године у Обајгори, Бајина Башта. Књижевник у својству самосталног уметника.

Објављене књиге: „У паузама удисаја“ 2013.година, (збирка поезије)„Што не роди на дрвету“ 2018.година,(поезија за децу).

Члан је Удружења књижевника Србије. Адреса: Подавалска 4,Раковица, Београд, 11090

Телефон:+38162 330 519

7.Александар Гојко Савић,рођен27. августа 1973. године у Бачкој Паланци.

Објављене две књиге: „Јабучило“, 1999.године и „Ждралин“, 2002.године.

Заступљен у часописима и зборницима и антологијама.

Адреса: Марка Орешковића 13, Бачка Паланка, 21400

Телефон: +381 64 286 22 56

8.Зорана Радаковић, рођена 1996.године у Новом Саду.

Објављене две књиге: „Да ли ја то растем“, 2012.године и „Инкогнито“, 2015. године.

Адреса: Светозара Марковића,46, Бачка Паланка, 21400

Телефон:+381 60 5216063

9.Милка Ђукић, рођена 22.децембра 1983.године у Новом Саду. Дипломирала на  Факултету за менаџмент и Факултету спорта и физичког васпитања. Докторирала 2010.године. Активно се бавила рукометом и новинарством.

Објављене три књиге: „Једно детињство у кристалној димензији стварности“, 2000. година, „Поглед душе“, 2003.године, „Акварел једне младости“, 2005.године. Аутор је прве монографије о женском спорту у Републици Србији под називом „Жене и спорт“, 2016.године.

Адреса: Бошка Бухе 10 б, Нови Сад , 21000

Телефон:+381 60 722 88 35

10.Игор Ђурчик, рођен 14.06.1978.године у Старој Пазови. Бискуп југоисточне европске дијецезе, у оквиру Англиканске ортодоксне цркве у Србији са седиштем у Новом Саду, декан и професор на Теолошкој академији „Свети Тимотеј“ у Новом Саду, ванредни професор на Балканском теолошком факултету у Нишу и ванредни професор на Универзитету за медицину и социјални рад у Братислави.

Објављене публикације: „Додир срца“, 2004.године, „Сусрет са неизбежним“, 2005.године, „Култура црквене комуникације“, 2007.година, „Дuм spиrospero/ Док дишем, надам се“, 2008.године, „Протестанти на подручју српске културе и нације“, 2009.године, „Oмnиapreclararara“, 2010.године, „Млади у систему хришћанског образовања“, 2011.године, „Развој англиканског идентитета, шта верују Англиканци?“, 2015.година, „Духовни хоризонти“, 2015.година, „Англиканска ортодоксна црква у Србији“, 2016.година и многобројни уџбеници за студенте теологије. Уредник публикација „Лекционар“ 2015.година, „Песмарица“, 2015.година и „Молитвослов“, 2017.година.

Адреса:Краља Петра Ослободиоца 23, Стара Пазова 22300

Телефон:+381 61 627 49 04

Е-маил:дjurиckиЖyahoo.coм

11.Јасна Арбанас,рођена 24.05.1962.године у Сремској Митровици. Као дипломирани правник била је директор и професор у Економској школи и директор и правник у Историјском архиву „Срем“ у којем и данас ради.Председник Фестивала беседништва „Sиrмиuм luxverbи“-„Сирмијум светлост речи“ у Сремској Митровици. Бави се и сликарством. Дуги низ година пише и објављује у књижевним часописима.

Објављена збирка поезије „Географија успомена“, 2015.године. Адреса:Вука Караџића 32, Шашинци,22425

Телефон:+381 69 150 70 12

12.Милена Илић, рођена 18.октобра 1990.године у Бару, Црна Гора.

Поезија преведена на мекедонски језик. Прва књига поезије „Аорист стрепње“, 2009.година штампана у оквиру пројекта „Шанса за младог писца“ који реализује Књижевна заједница Сремска Митровица и објављена је друга књига поезије „Комад слагалице наше приче“, 2020.година.

Адреса:Матошева 86, Сремска Митровица 22000

Телефон:+381 60 130 42 10, +381 60 028 04 16

13.Олга Перуновић, рођена 19. марта 1968. године у Сремској Митровици. Апсолвент енглеског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду.

Објављене четири књиге поезије: „Водена краљица“, 2015.година „Да ли знаш шта је срећа“, 2016.година, „Док ћутале су јесење кише“, 2020.година и „Бисерно бела“, 2021.година.

Адреса:Војислава Илића 9, Сремска Митровица 22000. Телефон: 022 639 225

Жири у саставу Јован Зивлак, Перо Зубац и Давид Кецман Дако ( председник) предложио је да Награду за Животно дело за 2022. годину добију: Ирина Харди Ковачевић (1944), Јасна Мелвингер ( 1940) и Радивој Шајтнац (1949).

Сви предлози су усвојени.

Предложен је нови састав за жирија

За Бранкову награду: Марија Шимоковић, Драган Јовановић Данилов и Бранислав Зубовић.

Жири за превод године: Драган Бабић, Стеван Брадић и Корнелија Фараго.

Предеседник је захвалио досадашњим члановима свих жирија на раду у претходном периоду.

Предлози су једногласно прихваћени.

6.По регулисању обавеза према Пословном простору, где ДКВ дугује посебну захвалност Градском већу града Новог Сада, тј. граду Новом Саду, ДКВ је добио могућност да под најповољнијим условима потпише четворогодишњи уговор о закупу пословног простора у Браће Рибникар 5. ДКВ је дужан да нађе два жиранта и главног јемца који ће у име ДКВ бити дужни да положе потписане менице као гаранцију да ће обавезе према закуподавцу бити у одговарајућим терминима измириване. Потписници меница су Бранислав Живановић и Светозар Савковић, као жиранти и Јован Зивлак као главни јемац.

7. До краја  године ДКВ ће издати два броја Греде ( фестивалску и зимски број и две књиге: Антологију песника Новог Сада ( од 18. века до данас и зборник Књижевност и катастрофа).

8. Скупштина ће бити одржана чим се стекну услови.

9. Под тачком разно није било дискусија.

Седница је завршена у 17, 10.