ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

СЕДАМНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ

22.07.2022.

СЕДАМНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ
5 – 7 Септембар 2022.
Нови Сад

SEVENTEENTH INTERNATIONAL NOVI SAD LITERARY FESTIVAL

5th – 7th September 2022 * Novi Sad

Друштво књижевника Војводине

Association des écrivains de Voïvodine

Association of Writers of Vojvodina * Serbia

21000 Novi Sad, Brace Ribnikar 5 * Тel. 021- 6542432 (tel i fax) ; 6542 431

E-mail : [email protected] * www.dkv.org.rs

Седамнаести Међународни новосадски књижевни фестивал представиће велики број значајних савремених песника из из земље и иностранства

ЗБОГ ФИНАСИЈСКИХ ПОТЕШКОЋА ОБИМ ОВОГ НАЈПРЕСТИЖНИЈЕГ ФЕСТИВАЛА  У РЕГИОНУ БИЋЕ БИТНО СМАЊЕН

 

Средишњи догађаји Фестивали оджаће се  у сали Дигиталногог омладинског центра улица Воjводе Путника 1 на првом спрату.

На фестивалу ће учествовати:

Никола Вујичић( Србија, Награда Васко Попа);Jean Portante (France, the European Petrarca prize); Abigail Parry  (England,the Ballymaloe Prize);Гојко Божовић (Награда Ђура Јакшић); Sara Ehsan (Germany); JOSÉ LUIS GÓMEZ TORÉ (Spain, Premio Adonáis de Poesía); Христо Петрески (Северна Македонија, награда Ацо Шопов);Радомир Уљаревић (Црна Гора, награда Ристо Ратковић ); Драган Јовановић Данилов(награда ВаскоПопа) ; Јелена Марићевић Балаћ;Алпар Лошонц (награда Иштван Конц);  Драган Проле( награда Никола Милошевић); Владимир Гвозден (награда ДКВ); Корнелија Фараго(награда Тибор Дери);Нику Чобану (Посебна награда Савеза Књижевника Румуније, Филијала Темишвар, Румунија);  Вирџинија Поповић(Нaгрaдa „Eминeску“); Бојан Јовановић,  Срђан Дамњановић; Дамир Смиљанић (награда за есеј града Офенбахa на Мајни);Марија Шимоковић( награда Бранко Миљковић); Стеван Брадић ( Награда Васко Попа);Здравко Крстановић ( Награда Филип Вишњић); Бранислав Живановић(Бранкова награда);Весна Савић; Душка Радивојевић(награда ДКВ); Драган Бабић, Јан Красни;Миљана Пешикан; Виктор Радун Теон;Емил Курцинак ( награда PIF, Загреб)* (Србија)

Реч и ништа

A Word and nothing

Тема овогодишњег симпмозијума биће :

Књижевност и насиље

Literature and Violence

Симпозијум ће се одржати  7. септембара у простору Дигиталног омладинског центра, Градске библиотеке, у улици Војводе Путника 1.

Симпозијуму ће бити посвећен теми Књижевност и насиље који ће се одржати у оквиру Седамнаестог Међународног новосадског књижевног фестивала,8. септембра, среда,  Градска библиотека Нови Сад -10:00-12,30.

Позвани су: Алпар Лошонц,  Драган Проле, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Бојан Јовановић,  Срђан Дамњановић,  Дамир Смиљанић, Вирђинија Поповић, Jeлена Марићевић Балаћ.

Прилоге ћемо објавити у часопису Златна греда и у посебном  зборнику.

***

Живимо у епохи различитих облика насиља, односно у времену када се најављују нове форме насиља. Оне су разасуте у времену што нас често онемогућава да јасно видимо њихове узроке, последице, као и ланац њиховог повезивања. Нестанак традиционалног колективног насиља пружа нову видљивост другим употребама силе, које, чини се, представљају различите изазове власти и начин на који људи коегзистирају у друштву. Који је њихов политички садржај? Да ли је довољно једноставно рећи да су ови облици насиља последица нових социјалних сукоба? Који су социјални и / или политички механизми са којима су повезани? Ово су питања којим се данас морају бавити друштвене науке – веома различита од оних које постављају ауторитарни режими, герилски покрети или државни тероризам. Стога морамо размотрити да ли су друштвене науке развиле концептуалне алате неопходне за схватање ових облика насиља – који данас, ако не и потпуно нови, доминирају јавном сфером – не сводећи их на пуке ефекте друштвених структура.

Најважнија места и догађаји Фестивала биће:

Дигитални омладински центар/ Digital Youth Center Vojвode Putnika 1

Градска библиотека /City Library of Noвi Sad, Dunavska 1

Клуб Абсолут/ Club Absolut, Zmaj Jovina street

Разговори у Клубу Абсолут/Talks at the Club Absolut

Балкон Абсолут/ Balcony Absolute in Zmaj Jovina Street

Симпозијум књижевност и насиље/Symposium Literature and Violence

Међународна награда Нови Сад за поезију/International Poetry Award of Novi Sad

Бранкоvа награда/Branko’s Award

ТтТТеДруштво књiжевнiка Војводiне

Association des écrivains de Voïvodine

Association of Writersof Vojvodina

Република Србија Министарство културе и информисања* Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине* Управа за културу Града Новог Сад

SERBIAN MINISTRY OF CULTURE* THE DEPARTMENT FOR CULTURE

OF PROVINCE OF VOJVODINA* NOVI SAD CITY COUNCIL

This is a literature festival featuring poets and critics who represent and promote contemporary literature. More than 950 writers from Serbia and abroad participated in the previous fifteen Festivals, and the impressions of all the participants were very good. They were all satisfied with their stay in Novi Sad and the program of the Festival (participants from France, England, Ireland, Germany, Mexico, Colombia, Bulgaria, Spain, Austria, Switzerland, Norway, Hungary, Sweden, Italy, Luxemburg,  Czech Republic, Poland, Russia, Slovakia, Montenegro, Romania, Turkey, Sudan, Denmark, Nigeria, Syria, Morocco, Croatia, Republika Srpska etc.). 

The program of the Festival includes afternoon and evening readings and discussions at various venues throughout the city, as well as visiting other towns in Serbia. The readings represent national literatures, groups of authors or single authors. The main event is the evening reading on Trg mladenaca square in the city center, in front of the Poetry Gate. Every year, a symposium is held to discuss important contemporary literary themes. 

For the tenth time, there is a guest of the Festival for the purpose of more complete representation of contemporary poetry of one country. The participants will visit the monasteries on Fruška Gora (a mountain near Novi Sad). 

Novi Sad is the capital of the Province of Vojvodina and the second biggest city in Serbia. Its population is over 450 000. It is an important economic, culture and university center. The center of the city was built during the 18th and 19th century, and on the opposite bank of the Danube, there is a magnificent fortress built in the 17th century. In Novi Sad, besides ethnic Serb majority, there are representatives of several ethnic groups, the biggest of which are Hungarians. They too have educational, cultural and informative institutions.

During the Festival, a ceremony of awarding the prize to the Young Serbian poet of the Year.

Every year, International Literary Award Novi Sad is given to a world-renowned living poet for his poetic oeuvre or life achievement in the field of poetry (Christoph Meckel, Jean-Pierre Faye, Ben Okri, Sean O Brien, Lyubomir Levchev, Kathrin Schmidt, Krzysztof Karasek, Mircea Cartarescu, Antonio Deltoro, Guy Goffette, Thomas Boberg, Jose Angel Cilleruelo, Johan Jönson, Endre Szkárosi, Mario Martin Gion, Katalin Ladik etc.).

Mr Jovan Zivlak, Director of the Festival

Association of Writers of Vojvodina

21 000 Novi Sad, Phone: +381 21 6542-432, +381 21 6542-431

 E-mail: [email protected]: [email protected]

www.dkv.org.rs <https://www.dkv.org.rs/

***

На Фестивалу ће током три дана бити одржано   преко 20 књижевних и музичких програма.Репрезентативни избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу објавићемо у посебној свесци Златне греде.

Биће штампан Каталог фестивала,  плакате, заставе. Фестивал ће организовати онлајн представљање на  фејсбуку.

Фестивал у пуној мери остварује своје циљеве омогућујући проширивање и богаћење културних веза са светом.

Због општих околности и финансијских потешкоћа трајање Фестивала је смањено на три дана, број учесника је у свим програмима смањен.

Фестивал већ три  године има наглашене финасијске проблеме. Фестивал је добио скромну  помоћ од Градске управе за културу Новог Сада, Републичког министарства и Покрајинског секретаријата за културу иако је проглашен од Савета Европе за изузетан Фестивал међу европским  фестивалима

.

РRОГРАМ*PROGRAMME

***

5. септембар, понедељак

12:00

Студентски културни центар –Фабрика, Булевар Деспота Стефана 5, Нови Сад

Прес конференција.

Јован Зивлак, Бранислав Живановић(Србија); Жан Портан  ( Француска);  Сара Езан (Немачка); Хозе Луис Гомез Торе (Шпанија); Јелена Марићевић Балаћ, Стеван Брадић(Србија)

17,00

Клуб ‘’Абсолут’’ у Змај Јовиној  – Разговор

Абигејл Пери (Енглеска), Хозе Луис Гомез Торе (Шпанија);

18,00

Балкон  Клуба ‘’Абсолут’’ у Змај Јовиној 

Абигејл Пери (Енглеска), Хозе Луис Гомез Торе (Шпанија); Бранислав  Живановић, Стеван Брадић(Србија),Жан Портан (Француска, Луксембург)

20,00

Свечано отварање, Војводе Путника 1/ Дигитални омладински центар

Абигејл Пери (Енглеска); Хозе Луис Гомез Торе (Шпанија); Стеван Брадић(Србија), Никола Вујичић (Србија);Жан Портан (Француска, Луксембург)

***

6. септембар, уторак

16,00 сатi

‘’Дигитални oмладински центар’’ Војводе Путника 1, Народна библиотека

Уручење 62. Бранкове награде, Бранкова награда/Branko’s Award

Марија Шимоковић (председник жирија) и Стеван Брадић

Читање поезије:

Христо Петрески (Северна Македонија), Драган Јовановић Данилов, Бранислав Живановић, Јелена Марићевић Балаћ,

***

7. септембар,среда

Дигитални омладински ценатр, Војводе Путника 1/ Digiтal Youтh Center, Vojвode Putnika 1

Симпозијум књижевност и насиље/Symposium Liтerature and Violence

10:00-13,00.

Симпозијум посвећен теми Књижевност и насиље.

Учествују: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден,  Корнелија Фараго, Бојан Јовановић, Вирђиниа Поповић,   Дамир Смиљанић,  Срђан Дамњановић, Јелена Марићевић Балаћ

17,00

Разговори у Клубу Абсолут/Talks aт тhe Club Absolut

Христо Петрески, Жан Портан

18,00

Балкон Абсолут/ Balcony Absoluтe in Zmaj Joвina Sтreet

Сара Езан (Немачка), Радомир Уљревић (Црна Гора),Здравко Крстановић, Гојко Божовић,  Јелена Марићевић Балаћ, Нику Чобану

20,00

Дигитални омладински ценатaр, Војводе Путника 1/ Digital Youth Center, Vojвode Putnika 1

Сара Езан (Немачка), Радомир Уљaревић (Црна Гора),Здравко Крстановић, Гојко Божовић,  Нику Чобану

Уручење Међународне књижевне награде ’’Нови Сад’’

The Fesтiвal is supporтed by Serbian Minisтry of Culтure, The Deparтmenт of Culтure of Proвince of Vojвodina and Noвi Sad Ciтy Council.

РRОГРАМ*PROGRAMME

КАТАЛОГ*CATALOGUE

***

Sepтember 5тh, Monday

12:00 PM

Student Culтural Center – Fabrika, Bulevar Despota Sтefana 5, Novi Sad

Press conference

Joвan Zivlak, Branislaв Živanović(Serbia); Jean Potanтe  ( France);  Sara Eshan (Germany); José Luis Gómez Toré (Spain); Јелена Марићевић Балаћ, Стеван Брадић (Serbia)

5 PM

Club „Absolut“ in Zmaj Jovina – Interview

Abigail Parry (England), José Luis Gómez Toré (Spain)

6 PM

Balcony of the Club „Absolut“ in Zmaj Jovina

Abigail Parry (England);  Nikola Vujičić (Serbia); José Luis Gómez Toré (Spain); Stevan Bradić (Serbia);  Jean Potante  ( France/Luxembourg)

8 PM

Оpening,

Digital Youth Center“ Vojvode Putnika 1, National Library

Abigail Parry (England);  Nikola Vujičić (Serbia); José Luis Gómez Toré (Spain); Stevan Bradić (Serbia);  Jean Potante  ( France/Luxembourg)

***

Sepтember 6тh, Tuesday

4 PM

Digital Youth Center“ Vojvode Putnika 1, National Library

Awarding the best young poet in Serbia– Brankova nagrada (Branko’s Award), 62sttime Branko’s                                                                                                                                                Award is the most important poetry prize in Serbia for young poets.

Marija Šimoković (president of the jury) and Stevan Bradić

Reading poetry.

Hristo Petreski (Severna Makedonija), Dragan Jovanović Danilov, Branislav Živanović, Jelena Marićević Balać,

***

September 7th, Friday

Digital Youth Center, Vojvode Putnika 1/Digitalni omladinski centar, Vojvode Putnika 1/

Symposium Literature and Violence/Simpozijum književnost i nasilje

10:00-13,00.

Participating: Alpar Lošonc, Dragan Prole, Vladimir Gvozden,  Kornelija Farago, Bojan Jovanović, Virđinia Popović,  Damir Smiljanić,  Srđan Damnjanović, Jelena Marićević Balać

5 PM

Club „Absolut“ in Zmaj Jovina – Interview

Hristo Petreski, Jean Portante

6 PM

Balcony of the Club „Absolut“ in Zmaj Jovina

Sara Eshan (Germany), Radomir Uljarević (Montenegro),Zdravko Krstanović, Gojko Božović,  Niku Čobanu

8 PM

Poetry reading, Digital Youth Center, Vojvode Putnika 1/Digitalni omladinski centar, Vojvode Putnika 1/

Sara Eshan (Germany), Radomir Uljarević (Montenegro),Zdravko Krstanović, Gojko Božović,  Jelena Marićević Balać, Niku Čobanu

Award Ceremony of the „Novi Sad“ International Literary Award

***

Превод текстова у Каталогу:

Драган Бабић, Весна Савић. Душка Радивојевић, Марија Шимоковић, Милена Алексић, Виктор Радун Теон

Коректура:

Јони

* * *

Чланови жирија за Бранкову награду

Марија Шимоковић, Стеван Брадић, Драган Јовановић Данилов

Juryf of  Branko’sAward

Marija Šimoković, Stevan Bradić, Dragan Jovanović Danilov

* * *

Савет Фестивала:

Јован Зивлак, директор Фестивала

Давид Кецман Дако, Вирџинија Поповић, Михал Ђуга, Алпар Лошонц, Мирјана Марковић,Бранислав Живановић, Драган Бабић

Друштво књижевника Војводине, 21000 Нови Сад, Браће Рибникар 5.

Association of Writers of Vojvodina, 5 Braće Ribnikar St., 21 000 Novi Sad

Tel. +381 21 6542-432, 6542-431

Bank account: 340 – 2030 – 48;

www.dkv.org.rs; e-mail: [email protected]

www.facebook.com/InternationalNoviSadLiteratureFestival

***

Board of Festival:

Jovan Zivlak, Director of the Festival,

David Kecman Dako, Virdžinia Popovic, Mihal Đuga,Alpar Lošonc, Mirjana Marković, Branislav Živanović, Dragan Babić

Društvo književnika Vojvodine, 21000 Novi Sad, Braće Ribnikar 5.

Association of Writers of Vojvodina, 5 Braće Ribnikar St., 21 000 Novi Sad

Tel. +381 21 6542-432, 6542-431

Bank account: 340 – 2030 – 48;

www.dkv.org.rs; e-mail: [email protected]

www.facebook.com/InternationalNoviSadLiteratureFestival