ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Мирослав Николић

13.10.2023.

Мирослав Николић, рођен 14.11.1970.г. у Новом Саду. Школовао се у Бачкој Паланци где је завршио Средњу школу.
Члан је Књижевног клуба “ДИС” из Бачке Паланке од 1988. године. Члан Друштва књижевника Војводине од 1998. године.
Објавио је шест књига песама:“Песмом Против Песме” (1995);
“Прелиставање Времена” (1998); “ Ране Песме” 1988 -1990 (2006);
“ Данас Јуче Сутра (2012.);“Плодови Пада” (2016) и
“ Песме” (2021). Уврштаван је уразличите зборнике а посебно у зборник Хитац ( 5, 6, 7, 9, 10) у издању Књижевног клуба “ДИС” из Бачке Паланке.
Хаику поезија му је објављена у књизи југословенских ренга песама “Гле, невреме!”(Друштво пријатељства Југославија – Јапан
Универзитетска секција Нови Сад 1997. год.),заступљен у антологији из едиције Трешњев цвет, југословенског хаику песништва у преводу на руски језик “Пахуље маслачка” (Београд 2002.)
Уврштаван је у већи број зборника и антологија. Објављивао је у многим часописима за књижевност, културу и уметност.
За поезију је награђиван.
Потпредседник је Књижевног клуба “ДИС”, где ради на уређивању
издања.