ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Јавни позив за доделу националних признања

22.11.2023.

Министарство културе објавило је данас Јaвни позив за достављање образложеног предлога за доделу Признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина који је отворен до 9. децембра 2023. године.

У току јавног позива, Репрезентативна удружења у култури, као и Национални савети националних мањина, у својству овлашћених предлагача, достављају Министарству образложене предлоге уметника, односно стручњака у култури, који испуњавају услове за доделу признања.

Признање се састоји од доживотног месечног новчаног примања за уметника или стручњака у култури и може се стећи у областима: књижевно стваралаштво, књижевно преводилиштво, музичко стваралаштво, музичка интерпретација, ликовна уметност, примењена и визуелна уметност, дизајн и уметничка фотографија, филмска уметност и аудио визулено стваралаштво, позоришна уметност, опера, музичко сценско стваралаштво и интерпретација, уметничка игра, дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура, превођење стручних и научних текстова, извођење музичких, говорних, артистичких и сценских културних програма, истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање покретног и непокретног културног наслеђа, филмске и телевизијске делатности, научноистраживачка и едукативна делатност, библиотечко – информациона делатност, издаваштво, продукција културних програма и дела.

Право на признање може остварити уметник или стручњак у култури, држављанин Србије, који је допринео развоју културних вредности у Србији, односно њеној међународној афирмацији, односно да је добитник најзначајнијих награда и признања, и да је остварио право на пензију.

Испуњеност услова утврђује Комисија која разматра образложене предлоге и у року од 60 дана од дана истека Јавног позива предлаже листу кандидата.

Детаљи о Јавном позиву налазе се на линку: www.kultura.gov.rs/konkurs/30/636cabb674003.

ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA VOJVODINE

VAJDASÁGI ÍRÓK EGYESÜLETE

SPOLOK SPISOVATEL’OV VOJVODINY

ASOCIAŢIA SCRĺĺTORILOR DIN VOIVODINA

ДРУЖТВО ПИСАТЕЛЬОX ВОЙВОДИНИ

ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS DE VOIVODINE