ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Калеидоскоп културе

13.11.2022.

Калеидоскоп културе
Aнтологија поезије Новог Сада, од 18 века до данас.

Састављч и писац поговора Јован Зивлак, Друштво књжевника Војводине 2021.

Учествују: др Никола Грдинић , Давид Кецман Дако и састављач 18.9. 2022. године , у 15.00 часова, Спенс, главна сцена, сала на И спрату Антологија представља поезију писаца који су стварали у Новом Саду од 18. века до данас. Тај низ почиње са писцима старијег српског песништва до песника данашњих дана који репрезентују различите културе националних заједница које живе у Војводини (од Ференца Фехера, Мирослава Антића до Јаноша Сиверија, Јоана Флоре, Милана Дунђерског, Стевана Брадића, Маје
Солар и Бранислава Живановића).

Jovan Zivlak:THE LIGHTING IS WEAK
(Осветљење је слабо)
Selected poems. Преводилац Sibelan Forrester, Адреса Нови Сад, 2021. Учествују др Драган Проле, др Стеван Брадић и аутор
21.9. 2022. године. Велика сала  Културне станице Еђшег, Антона Чехова, Нови Сад  Реч која је испловила из мора гласова, издигла се изнад провалије, појачавши време и осу историје и пресецајући таму, представља кључ ка Зивлаковом поетском свету. Избор је сачињен из ауторових књига објављених у периоду од 1979. године до данас. У избору је и неколико песма које још нису уврштене у посебне књиге на српском. Књиге које су послужиле као основ за избор су: Троножац, 1979; Чекрк 1983; Напев 1989; Зимски извештај, избор песама, 1989; Чегртуша, 1991; Обретење, избор песама, 1993, 1994, 1995; Острво, 2001; Песме 1979–2005, 2006; О Гајдама, 2010.