ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Горан Јовић

13.10.2023.

Горан Јовић, рођен у Зрењанину 30. октобра 1962.г. Дипломирао на Правном факултету у Новом Саду, 1988.г. Oбјављивао поезију и кратку прозу у књижевним часописима „Поља“ и „Сунчаник“. Учествовао на књижевним конкурсима у земљи и иностранству: Бијело Поље, Горњи Милановац, Житиште, Књажевац, Београд. Песме му више пута награђиване. Од 2017.г. члан је Друштва књижевника Војводине (ДКВ). Досад објавио пет самосталних књига, четири поезије и једну кратке прозе. На књижевним издањима ДКВ и Издавачког предузећа „Адреса“ радно ангажован на пословима коректуре, као и на рецензентским лекторским и коректорским пословима у Штампарији „Станишић“ – Бачка Паланка. Живи у Бачкој Паланци са статусом самосталног уметника, стручњака у култури.