ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ОДЛУКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДКВ дана 18. 03. 2023.

21.03.2023.

ОДЛУКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ одржане дана, 18. марта 2023. године

Непотребно изостављено

Под тачком 7. дневног реда, Скупштина Друштва књижевника Војводине је у складу са чланом 14. Статута Друштва књижевника Војводине на седници одржаној 18. матра 2023. године у Новом Саду донела ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА УДРУЖЕЊА :
Мења се пословно име Друштва књижевника Војводине у:
Друштво књижевника Војводине репрезентативно удружење у култури

Председавајући
Скупштине,
Јован Зивлак