ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

KOНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА ДКВ 2022

03.04.2022.

Друштво књижевника Војводине објављује конкурс за пријем нових чланова у ДКВ 2022. године.

За пријем у чланство ДКВ могу конкурисати кандидати који испуњавају следеће услове:

Да имају најмање две објављене оригиналне ( на језицима у употреби у АП Војводини) или преведене  књиге са светских језика које задовољавају одговарајуће вредносне критеријуме.

Да имају стално боравиште на територији АП Војводине, тј.  Републике Србије.

Да су дали битан допринос афирмацији књижевности у Србији или у свету које се стварају на језицима у употребу у АП Војводини, тј. у Републици Србији.

Кандидати би требало да 20. маја 2022. године  доставе следеће:

Молбу о намери приступања чланству ДКВ

Биографију

Фотокопију личне карте

По један примерак објављене књиге.

Молбе кандидата који нису доставили потпуну документацију неће бити разматране.

По пријему, на основу одлуке Комисије, кандидат би требало да плати чланарину, у супротном одлука о пријему у чланство неће бити важећа.

Документацију  доставити или послати на адресу:

ДКВ, Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад.

О испуњењу услова одлучује Комисија о пријему нових чланова ДКВ.
Информације на тел.  021 6542 432, или e-mail:[email protected]