ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Шимоковић Марија

Марија Шимоковић (1947, Суботица), песник, прозаиста, есејиста и преводилац. Бавила се и писањем за позориште, филмских сценарија и новинарством. До...

Шево Александар

Александар Шево, рођен 1952. у граду Чебаркуљ (Русија). Радни век провео на Одсеку за славистику Филозофског факултета у Новом Саду. Преводе с...

Шајтинац Радивој

Радивој Шајтинац (1949,  Зрењанин), завршио је гимназију у родном граду, потом је  студирао општу књижевност са теоријом књижевности на Филолошком...

Чобану Нику

Нику Чобану (1960), песник, драматург, публициста, издавач. Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Аутор је више књига поезије и публицистике. Дебитовао је 1981. год. књигом поезије Păsări neînșeuate („Неоседлане птице”)....

Чањи Ладислав

Ладислав Чањи (Ladislav Čáni, 1961, Сремскa Митровицa), дипломирао је Словачки језик и књижевност на Катедри словакистике Филозофског факултета у Новом Саду. Радио је као учитељ словачког језика у основној школи у Ердевику и као новинар словачке...

Фараго Корнелија

Корнелија Фараго ( 1956,  Темерин), завршила је студије мађарског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новм Саду где је магистрирала и докторирала 2000. године. Корнелија Фараго се бави истраживањима у областима: теорија књижевности,...

Смиљанић Дамир

Смиљанић, Дамир (1972, Апатин), студирао филозофију, театрологију и социологију у Ерлангену (Немачка), где је после магистарских студија (тема магистарског рада: херменеутичка логика) уписао докторске студије. Одбранио дисертацију Philosophische...

Ротариу Плањанин Aурора

Aурора Ротариу Плањанин (1952,  Куштиљ Вршац),  завршила основну  школу у Куштиљу, а образовање наставља у Економској школи у Вршцу, а потом авршава Вишу Економску школу у Новом Саду и Економски  факултет у Суботици. Специјализацију  је завршила у...

Радивојевић Душка

Душка Радивојевић ( 1959, Нови Сад), школовала се у Тители и у Новом Саду. Студије шпанског језика и књижевности, преводилачки смер, завршила на Филолошком факултету у Београду. Радила као преводилац у Српском народном позоришту, професор шпанског...

Радун Теон Виктор

Виктор Радун Теон (1965, Скопље, Македонија), запослен је као предавач економије и менаџмента на Универзитету Метрополитан у Београду. Живи у Новом Саду. Објавио следеће књиге: Јаје једнорога (збирка поезије),  2008; Конкуренција на нишану...