ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ОДЛУКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДКВ одржане 18. 03. 2023.

21.03.2023.

ОДЛУКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ
одржане дана, 18. марта 2023. године

Непотребно изостављено

Под тачком 9. дневног реда, Скупштина Друштва књижевника Војводине је у складу са чланом 13, 16, 17. и 21. Статута Друштва књижевника Војводине на седници одржаној 18. матра 2023. године у Новом Саду донела ОДЛУКУ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊА :
Разрешава се од дужности овлашћеног заступника Удружења Дако Кецман, ЈМБГ: xxx, Сомбор, ЈНА 005 Ц 12.
Именовани се разрешава са даном 18.03.2023. године због немогућности предузимања активности и радњи за потребе Друштва због територијалне дислоцираности.
За овлашћеног заступника за заступање Удружења бира се Вирђинија Поповић ЈМБГ: xxx, Нови Сад, Булевар Европе 23, стан 59. почев од 18.03.2023. године.
На основу ове одлуке има се извршити упис у Регистар удружења Агенције за привредне регистре.
До краја непотребно изостављено.
Да је извод из Записника веран оригиналу, оверава

Председавајући Скупштине,
Јован Зивлак