ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Милан Тодоров: Цртежи

27.12.2023.

Милан Тодоров: Цртежи из циклуса понеси лето.У духу свог приповедачког
лаконизма Тодоров је направио серију од око 30 цртачких призора који иду у
распону од класичне фигурације до апстракних наговештаја људских фигура
у свакодневном делању. Цртжи су изведени прстима на телефонскoм екрану,
па потом штампани, отисак је најчешће црно- бели, и уоквирен паспартуом.
Сам аутор каже: „цртежи из циклуса „ПОНЕСИ ЛЕТО” су покушај да
потезом прста ухватим лепоту живљења“. Сведеност цртежа, лакоћа с
којом су изведени, једноставност мотива и сижејна редукција, говори о
интенцији аутора да животне садржаје тумачи у духу сведених образаца

културе која не прихвата тамне видове постојања. Радост је у својој природи
експлозија која се ослобађа мучних наплавина свакодневља.
Среда 27. децембар 2023. у 18,00 сати, Галерија Друштва књижевника
Војводине, Браће Рибникар 5, Нови Сад.