ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

17.06.2021.

16Четрнаеста седница УО је одржана 16. јуна (среда), 2021. у

11,00 са ти путем скајпа.У раду седнице су учествова ли: Јован Зивлак (пред седник ДКВ), Миријана Марковић, Владимир Кочиш, Вирџинија Поповић, (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић, Дамир Смиљанић, Мирослав Николић, Милан Тодоров, Валентина Чизмар, Зденка Валент Белић, Давид Кецман Дако (потпредседник ДКВ), Корнелија Фараго. Спречени: Габор Вираг, Радомир Миљојковић.

ДНЕВНИ РЕД:

1. Дневни ред је једногласно усвојен

2. Информација о Записнику је једногласно прихваћена.

3. Резултати конкурса: Република, Покрајина, Град. Као што је речено на претходној седници УО није задовољан са распоредом средстава за делат ност ДКВ. ДКВ  има, неспорно, најквалитентније програме мeђу удружењима у Србији, Златна греда и фестивал су високо реализовани и пројектовани програми који надилазе све сличне у земљи. Сматрамо да су се комисије за вредновање пројеката показале као некомпетентне и недовољно одговорне.

4. Због познатих оклоности одржавање 16. МНКФ се помера за датуме од 6. до 8. септембра 2021.

5. Средишњи догађаји Фестивалa одржаће се на тераси кафеа Шпајз на Тргу Републике. На фестивалу ће учествова ти: Каталин Ладик (Serbia, Hungary, Jozsef Attila Prize, National Award for Culture of the Republic of Serbiа), Дејвид Бригс (England, Erиc Gregory Award), Dieter Graef (Gerмany, The Leonce and Lena Prize), Пабло Лопез Карбаљо (Spain, међународна награда La guara), Бећир Вуковић (Црна Гора, награда Марко Миљанов), Радивој Шајтинац (награда Васко Попа), Драган Јовановић Данилов (награда Васко Попа), Горан Бабић (награда Жељезаре Сисак), Небојша Лапчевић(награда Ђура Јакшић), Мирослав Цера Михаиловић (награда Ђура Јакшић), Брани слав Зубвић (награда ДКВ), Јелена Марићевић Балаћ, Зденка Валент Белић (награда ДКВ), Алпар Лошонц (награда Иштван Конц), Драган Проле (награ да Никола Милoшевић), Владимир Гвозден (награда ДКВ), Корнелија Фараго (награда Тибор Дери), Бојан Јовановић, Срђан Дамњановић, Дамир Смиљанић (награда за есеј града Офенбаха на Мајни), Марија Шимоковић (награда Бранко Миљковић), Славомир Нишавић (награда Печат вароши Сремскокарловачке), Бранислав Живановић (Бранкова награда), Весна Са вић, Душка Радивојевић (награда ДКВ), Драган Бабић, Јан Красни, Емил Курцинак (награда ПИФ, Загреб) – (Србија). ПОЕЗИЈА: мало или велико п POETRY: capitalised or not. Тема овогодишњег симпозијума биће: Књижевност и катастрофа/Literature and Disaster. Симпозијум ће се одржати 8. септембара у простору Дигиталног омладинског центра, Градске би блиотеке, у улици Војводе Путника 1. Симпозијуму ће бити посвећен теми Књижевност и катастрофа који ће се одржати у оквиру Шеснаестог Међународног новосадског књижевног фестивала, 8. септембра, среда, Градска библиотека Нови Сад 10,00–12,30 и 14,30–17,00.Позвани су: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Бојан Јо вановић, Срђан Дамњановић, Дамир Смиљанић, Јелана Марићевић Балаћ. Прилози ће бити објављени у часопи су Златна греда и у посебном зборни ку.

Због незавршених послова у компетенцијама састављача и због пандемијске ситуације програм са наступом норвешких песника и Норвешке антологије се одлаже до боље прилике.

Програм са наступом Петера Хандкеа на Фестивалу, издавање његових изабраних песама и ораганизација симпозијума о његовој поезији, отказује се због тога што је Република Србија преузела обавезу да изда  сабрана дела Петера Хандкеа на највишем нивоу. У таквим околностима наше учешће је сувишно.

План и концепција су усвојени.

6. Предложени су кандидати, који испуњавају услове за чланство у ДКВ Ко мисије за пријем нових чланова. УО је усвојио предлог комисије:

1. Борислав Трајковић – 1938, Бувац (Општи на Лебане),живи у Сомбору (Улица: Васе Пелагића 15, Тел: 025- 463-400, 0665456599). Пише поезију за децу, хаику поезију, афоризме и епиграме.

2. Гордана Опалић – 1950, Марибор, живи у Новом Саду (Улица: Хероја Пин кија 38, Тел: 06030085999). Пише поезију, прозу, критику.

3. Зоран Додеровић – 1960, Нови Сад (Улица: Марка Миљанова 10/17, Тел: 0643389006 ). Живи и ствара у Новом Саду. Пише кратке приче, хаику поези ју и афоризме.

4. Миломир Спалевић – 1951, Савино Село (Општина Врбас). Живи у Новом Саду (Улица: Толстојева 54/а, Тел: 063560807). Пише прозу и поезију.

5. Ангелина Чанковић-Поповић – 1953. у Новом Саду (Улица: Железничка 2, Тел: 0644609263 , 021 52 73 01). Преводилац са енглеског.

6. Маријана Ливада,Грачанин, 1966, Рума ( Улица Марка Перичина Камењара 003г). Пише поезију.

7.Цвјетин Лобожински, Нови Сад. Живи и ради у Лаћарку (Улица: 1. Новембар 463, Лаћарак 2221, Тел: 0669444242). Објавио шест збирки поезије и један роман.

8. Душан Ковачевић – 1961, Рума. Живи и ствара у Малим Радинцима. (Ули ца: Београдска 25, Мали Радинци – Рума 22400, Тел: 0631732358). Пише поезију.

По позиву: 1. Сања Шкорић, Сомбор 2. Богдан Максимовић, Келн.

3. Љубинка Станков Перинац, Темишвар 4. Нина Муждека, Нови Сад.

Председник Комисије за пријем Владимир Кочиш.

Усвојене су одлуке за награде за животно дело 2021: Каталин Ладик, Петар Милосављевић и Вићазослав Хроњец; за књигу године 2021: Бранислав Зубовић; за превод године 2021: Дарко Тушевљаковић. Председници жирија; Давид Кецман Дако, Валентина Чизмар и Драган Бабић.

7. Због презаузетости у професионалним дужностима, члан УО Владимир Гвозден је одступио од чланства у УО ДКВ, а УО је предложио и усвојио да коптирањем члан нашег одбора буде др Дамир Смиљанић, истакнути фило зоф и члан нашег друштва. Уместо трагично преминуле истакнуте чланице Илеане Урсу, УО је прихватио да члан нашег одбора и потпредседник коптирањем буде др Вирџинија Поповић, доктор књижевности и предавач на Катедри за румунску књижевност.

8. Због скромних финасијских средстава Златна греда ће и ове године изаћи у четири свеске. Један број ће би ти посвећен фестивалу, један број ће бити посвећен најновијим  радовима чланова, у форми репрезентативне радионице и лексикона (биће представљено око 60 аутора) а два броја ће бити посвећена оргиналним радовима из домена књижевности, теорије, мишљења и актуалних текстова из различитих области. ДКВ ће, такође, издати зборник са симпозијума  Књижевност и катастрофа (са научним приступом) и Антологију песништва Новог Сада од осамнаестог века до данас. Приређивач ће бити Јован Зивлак.

9. Уколико буде могућности редовна скупштина ће бити организована до краја године.

10. Под тачком разно није било дискусије.

Седница је завршена у 12,20.