ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

18. међународни новосадски књижевни фестивал | Видео 1. дан

06.10.2023.

 

Осамнаести међународни новосадски књижевни фестивал | 1. дан
The Eighteenth International Novi Sad Literature Festival DAY 1
4.september 2023.
Друштво књижевника Војводине
Association of Writers of Vojvodina

Erik Sarne (Frаnce) Piter Maкај (Great Britain) Radmila Lazić Vojislav Karanović
Гудачки тро: Невена Ташин – виолина Јована Мрђеновић – виолина Исидора Крмпотић – виолончело
Дигитални омладински центар, Војводе Путника 1 Градска библиотека у Новом Саду
Video and editing: Milan Maksimovic.