ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

 ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТНАЕСТЕ  СЕДНИЦЕ УО ДКВ

01.02.2023.

Деветнаеста седница   УО одржана је  30. новембара   (среда),  2022. у 13,00 сати у просторијама ДКВ, Браће Рибникар 5.

Констатовано је да УО може да одлучује пуноважно јер има кворум. На седници су били присутни: Вирђинија Поповић (потпредседник), Владимир Кочиш, Мирослав Николић, Драган Бабић, Дамир Смиљанић, Бранислав Живановић, Вираг Габор и Јован Зивлак (председник). Одсутни због спречености су: Корнелија Фараго, Радомир Миљојковић, Милан Тодоров, Давид Кецман Дако (потпредседник), Зденка Белић Валент и Мирјана Марковић.

1. Дневни ред је усвојен једногласно.

2.Записник са претходне седнице  је усвојен једногласно.

3.Између две седнице издали смо једну свеску Греде, припремљене су још две, преостаје да  припремиму још једну свеску. У плану је да издамо зборник Књижевност и насиље, ако прибавимо средства. За откуп смо конкурисали са две књиге, Антологија поезије Новог Сада, око 300 страница и зборник  Књижевност и катастрофа, око 130 страница. Не очекујемо добар резултат на комисији за откуп, јер они, по правилу, подржавају популистичко – комерцијалну књигу што је изузетно обесхрабрујуће по заступнике уметничке књижевности и озбиљних приступа у хуманистичким наукама. Извештај је једногласно усвојен.

4.и 5.На основу конкурса Републичког министарства  расписаног 10. 11.ове године УО мора да одабере кандидате у области издаваштва,заједно са  Удржењем  драмских писаца Србије (укупно 3 кандидата),и да заврши процедуру до  9.12. Право  да конкуришу имају пензионисани чланови оба удржења и сви кандидати који испуњавају прописане услове: рад у издаваштву у звањима уредника, илустратора, лектора, коректора, графичких дизајнера. УО је предложио чланове комисије за Национално признање ДКВ:Вирђинија Поповић, Дамир Смиљанић и Бранислав  Живановић. ДКВ је у прописном року на основу Конкурса Министарства  културе расписало конкурс у оквиру својих надлежности а у складу са Привлником који  је усвојен раније  и који уређује услове које кандитат у области идаваштва мора да задовољи. Конкурс је био отворен до  28. 11. 2022. године. Конкурисала су два кадидата: Јован Зивлак (1947) и Давид Кецман Дако ( 1947). Оба кандидата, по мишљењу Комисије, испуњавају услове. Зивлак је био уредник културе у Индексу, Главни уредник у Пољима, Главни уредник у Световима, Адреси, ИП Драганић и Главни уредник у Златној греди. Добитник је многих награда. Кецман је био уредник у Покрету, Дометима и у Лучи. Био је главни уредник и уредник. Комисија има задатак да са члановима комисије УДПС размотри укупно 5 кандидата и да у року упути конкурсни материјал на адресу Министарста културе Србије.

Све одлуке су једногласно усвојене.

6.УО има обавезу да припреми скупштину ДКВ до усвајања завршног рачуна, да организује Књижевни салон 27. 12. (извршилац Јован Зивлак) и да припреми последњу свеску златне греде. Такође. Има обавезу да припреми извештаје о делатности за финасијере. Закључци су једногласно усвојени.

7.Под тачком Разно није било дискусије.

Седница је завршена у 13,50 сати.