ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Радун Теон Виктор

25.04.2021.

Радун Теон Виктор

Виктор Радун Теон (1965, Скопље, Македонија),

запослен је као предавач економије и менаџмента на Универзитету Метрополитан у Београду. Живи у Новом Саду.

Објавио следеће књиге: Јаје једнорога (збирка поезије),  2008; Конкуренција на нишану (монографија из области маркетинга), 2008; Светло у човеку (мистично-филозофска књига), 2010;Вавилонски водопади (збирка поезије),  2012; Чудо Феникса (збирка поезије),  2013; Крв и ружа (збирка поезије),  2016.

Учествовао у пројектима и бројним домаћим и међународним конференцијама и написао већи број научних радова из области менаџмента, маркетинга, глобалне економије.

Пише есеје из области књижевности, филозофије, геополитике и др. Превео са енглеског језика 25 књига из области књижевности, економије, менаџмента и филозофије.

Учествовао на многим домаћим и међународним песничким манифестацијама. Члан је Друштва књижевника Војводине.