ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Проле Драган

25.04.2021.

Проле Драган

Проле, Драган (1972, Нови Сад)

завршио основно и средње школовање у Новом Саду. На Одсеку за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду дипломирао 1997, магистрирао 2001. и докторирао 2006. године. Од 1998. године запослен је најпре у звању асистента-приправника и асистента, а данас у звању редовног професора на предметима Онтологија, Филозофска антропологија и Филозофија историје.

Објавио је пет  превода књига са немачког језика, међу којима су две књиге Бернхарда Валденфелса, Хусерлова Прва филозофија и Први нацрт система филозофије природе Ф. В. Ј. Шелинга. Објављује есеје и књиге из области онтологије, естетике, класичне немачке и савремене филозофије, посебно тзв. феноменологије страног. Објављене књиге Хусерлова феноменолошка онтологија (2002), Ум и повест. Хајдегер и Хегел (2007), Страност бића. Прилози феноменолошкој онтологији (2010), Хуманост страног човека, (2011) и Унутрашње иностранство. Филозофска рефлексија романтизма (2013).

Приредио је седам зборника за седам смртних грехова у издању издавачке куће Адреса.

Студијски боравци у иностранству: Хумболт Универзитет Берлин (јун 2002), Вајмар (август 2003. и август 2004), Институт за филозофију/Хусерлов архив Лувен (октобар-децембар 2005), Институт за филозофију Карл Франценс Универзитет Грац (новембар 2006), Институт за филозофију Карл Рупрехт, Универзитет Хајделберг (октобар 2008), Институт за науке о човеку Беч (април-јун 2010). Награду Никола Милошевић добио је за Хуманост страног човека (2011), а награде Стеван Пешић и награду ДКВ за књигу године добио је за Унутрашње иностранство (2013).