ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Проле Драган

25.04.2021.

Проле Драган

Проле, Драган (1972, Нови Сад)

завршио основно и средње школовање у Новом Саду. На Одсеку за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду дипломирао 1997, магистрирао 2001. и докторирао 2006. године. Од 1998. године запослен је најпре у звању асистента-приправника и асистента, а данас у звању редовног професора на предметима Онтологија, Филозофска антропологија и Филозофија историје.

Објавио је пет  превода књига са немачког језика, међу којима су две књиге Бернхарда Валденфелса, Хусерлова Прва филозофија и Први нацрт система филозофије природе Ф. В. Ј. Шелинга. Објављује есеје и књиге из области онтологије, естетике, класичне немачке и савремене филозофије, посебно тзв. феноменологије страног. Објављене књиге Хусерлова феноменолошка онтологија (2002), Ум и повест. Хајдегер и Хегел (2007), Страност бића. Прилози феноменолошкој онтологији (2010), Хуманост страног човека, (2011) и Унутрашње иностранство. Филозофска рефлексија романтизма (2013).

Приредио је седам зборника за седам смртних грехова у издању издавачке куће Адреса.

Студијски боравци у иностранству: Хумболт Универзитет Берлин (јун 2002), Вајмар (август 2003. и август 2004), Институт за филозофију/Хусерлов архив Лувен (октобар-децембар 2005), Институт за филозофију Карл Франценс Универзитет Грац (новембар 2006), Институт за филозофију Карл Рупрехт, Универзитет Хајделберг (октобар 2008), Институт за науке о човеку Беч (април-јун 2010). Награду Никола Милошевић добио је за Хуманост страног човека (2011), а награде Стеван Пешић и награду ДКВ за књигу године добио је за Унутрашње иностранство (2013).

ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA VOJVODINE

VAJDASÁGI ÍRÓK EGYESÜLETE

SPOLOK SPISOVATEL’OV VOJVODINY

ASOCIAŢIA SCRĺĺTORILOR DIN VOIVODINA

ДРУЖТВО ПИСАТЕЛЬОX ВОЙВОДИНИ

ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS DE VOIVODINE