ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Поповић Вирђинија

25.04.2021.

Поповић Вирђинија

Вирђинија Поповић (Селеуш, 1975), ванредни професор на Филозофском факултету у Новом Саду.

Студирала на Филозофском факултету у Новом Саду (1994-2000); магистарске студије на Филозофском факултету у Новом Саду (2008); докторат је одбранила 2012. године са тезом из румунске модерне књижевности.

Аутор је четири књиге књижевне критике и 3 монографије. Учествује у уређивању три научна зборника и два научна часописа.

Превела је збирку поезије са српског на румунски језик: – Недељко Терзић, Прозор са огледалор/ Fereastra cu oglindă,  „Сирм” Сремска Митровица & Међународна академија „Михај Еминеску” Крајова, Румунија (2014).

Године. 2000-2001. радила је као приправник на Учитељском факултету у Београду, одељење на румунском језику у Вршцу а 2003. године се запослила на Филозофском факултету где ради и данас. Обављала је функцију заменика шефа Одсека за румунистику (2013-2016. године), члан је Друштва књижевника Војводине и придружени члан Румунске академије наука из Букурешта, Департман за историју и филозофију науке, од 2014. године. Судски је преводилац за румунски језик али се бави и књижевним преводом са српског на румунски језик и обрнуто.

Награђена је специјалном наградом на међународном фестивалу поезије „Михај Еминеску“, 16-19. септембра 2014. године у Крајови. Награђена је за превод збирке песама са румунског на српски језик – Василе Ман, Рука испружена ка небу/ О mână întinsă sprе cer, Фондације Европа, Нови Сад & Vasile Goldiș University Press, Арад, Румунија (2015).