ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Гвозден Владимир

25.04.2021.

Гвозден Владимир

Гвозден, Владимир (Новом Саду, 1972), дипломирао, магистрирао и докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду, где предаје на Одсеку за компаративну књижевност. Био је гостујући професор на Универзитету у Регензбургу, предавања по позиву је држао на универзитетима у Бамбергу, Гисену, Прагу и Сегедину, гостујући истраживач је био на универзитетима у Торонту, Инзбруку и Брну, а радови су му превођени на мађарски, македонски, бугарски, шпански, пољски и немачки језик. Аутор је књига Јован Дучић путописац (2003), Чинови присвајања: од теорије ка прагматици текста (2005), Српска путописна култура 1914-1940 (2011), Књижевност, култура, утопија (2011), Nine Serbian Poets/Девет српских песника (антологија, 2012); уредио је Прегледни речник компаративне књижевности и културе (2011; заједно са Бојаном Стојановић-Пантовић и Миодрагом Радовићем), приредио више темата у часописима; преводи са енглеског језика. Руководилац је у тиму за реализацију манифестације Нови Сад град културе, 2021, члан је редакције часописа Златна греда и Зборника за језике и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду. Добитник је Награде Друштва књижевника Војводине за превод године (2005), Награде ДКВ за књигу године (2012) и Награде Лаза Костић (2012).