ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Варади Тибор

25.04.2021.

Варади Тибор

Тибор Варади (Várady Tibor, 1939), 

понајвише је познат као правник. Предавао је на многим познатим универзитетима у свету, био је учесник значајних спорова пред Међународним судом правде у међународним арбитражама.

Прве радове из области лепе књижевности објавио је у новосадском часопису Új Symposion. Од покретања часописа (1965), био је његов уредник, од 1969. до 1971. године одговорни уредник.До сада је објавио 14 прозних књига – 7 на мађарском, 5 на српском 1 на енглеском и 1 на немачком језику.

Добитник је књижевних награда „Стражилово“ (1978),, „Szenteleky“ (2018) i „Vándorkulacs” 2019.