ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Бенедек Миклош

25.04.2021.

Бенедек Миклош

Миклош  Бенедек (Benedek Miklós, 1984, Бачка Топола).

Детињство је провео у Фекетићу. Студирао је мађарски језик и књижевност у Новом Саду. Новинар је дневног листа на мађарском језику Magyar Szóи одговорни уредник додатка за младе Képes Ifjúság.

Објавио је три збирке песама у издању издавачке куће Форум из Новог Сада. Добитник је више књижевне стипендије и награде. Преводи поезију са српског и хрватског језика.

Тренутно живи на Палићу.