ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

измене и допуне Статута Друштва кљижевника Војводине

На основу члана 14. став 2) алинеја 3) Статута Друштва књижевника Војводине, а поступајући по налогу Покрајинске комисије о ванредном инспекцијском надзору од 16. 11. 2022. године, Скупштина Друштва књижевника Војводине на седници одржаној дана,...

ОДЛУКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДКВ одржане 18. 03. 2023.

ОДЛУКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ одржане дана, 18. марта 2023. године Непотребно изостављено Под тачком 9. дневног реда, Скупштина Друштва књижевника Војводине је у складу са чланом 13, 16, 17. и 21. Статута Друштва...

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ Двадесет и прва седница  седницу УО одржана је 5. јануара (четвртак),  2022. у 17,00 сати у просторијама ДКВ, браће Рибникар 5. Констатовано је да УО може да одлучује пуноважно јер има кворум. На седници су...

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Двадесета седница   седница   УО одржана је  27. децембра (уторак),  2022. у 16,30 сати у просторијама ДКВ, браће Рибникар 5. Констатовано је да УО може да одлучује пуноважно јер има кворум. На седници су били присутни: Владимир Кочиш, Мирослав...

 ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТНАЕСТЕ  СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Деветнаеста седница   УО одржана је  30. новембара   (среда),  2022. у 13,00 сати у просторијама ДКВ, Браће Рибникар 5. Констатовано је да УО може да одлучује пуноважно јер има кворум. На седници су били присутни: Вирђинија Поповић (потпредседник),...

ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Седамнаеста  седница УО је одржана 26. новембра (петак),  2021. у 11,00 сати путем скајпа. У раду седницe су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Владимир Кочиш,  Вирџинија Поповић (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић,...