ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА II СЕДНИЦЕ УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА II СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ II седница УО ДКВ одржана је 19. 06. 2018. с почетком у 12,00 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5. Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Бранислав...

ЗАПИСНИК СА I СЕДНИЦЕ УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА I СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ I седница УО ДКВ одржана је 07.05.2018. с почетком у 12 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5. Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Милена Летић, Бранислав...