ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ Једанаеста седница УО је  одржана 26. фебрауара (среда),  2020. у 12,00 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5. Седници су присуствовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић,...

ЗАПИСНИК СА Десете седницe УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА Десете седницe УО   ДКВ Десета седница УО одржатна је 21. августа (среда), 2019. у 11,00 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5. На Седници су били присутни: Јован Зивлак, Владимир Кочиш, Корнелија Фараго, Бранислав...

ЗАПИСНИК СА Деветe седницe УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА Деветe седницe УО   ДКВ Девета седница УО одржана je 17. маја (петак), 2019. у 11,30 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5. На Седници су били присутни: Јован Зивлак, Владимир Кочиш, Корнелија Фараго, Габор Вираг,...

ЗАПИСНИК СА VIII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА VIII СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ Oсмa седницу УО је одржана 6. марта (среда), 2019. у 11,00 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5. Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Владимир Кочиш,...

ЗАПИСНИК СА VII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА VII СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ Седма  седница УО ДКВ одржана је 13. Новембра/ уторак/ 2018. с почетком у 11:00 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5. Седници су присуствовали књижевници: Јован Зивлак,...

ЗАПИСНИК СА VI СЕДНИЦЕ УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА VI СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ Шеста седница УО ДКВ одржана је 1. 11. 2018. с почетком у 11:00 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5. Седници су присуствовали књижевници: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга,...

ЗАПИСНИК СА V СЕДНИЦЕ УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА V СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ Пета  седница УО ДКВ одржана је 27. 09. 2018. с почетком у 16:30 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5. Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Милена Летић,...