ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Шеснаеста седница УО одржана је 9. новембра (уторак),  2021. у 15,00 сати путем скајпа. У раду седницe су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Владимир Кочиш,  Вирџинија Поповић (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић,...

ЗАПИСНИК СА ПЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Петнаеста седница УО одржана је 16. август (понедељак),  2021. у 16,00 сати путем скајпа. У раду седницe су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Владимир Кочиш,  Вирџинија Поповић (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић,...

ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

16Четрнаеста седница УО је одржана 16. јуна (среда), 2021. у 11,00 са ти путем скајпа.У раду седнице су учествова ли: Јован Зивлак (пред седник ДКВ), Миријана Марковић, Владимир Кочиш, Вирџинија Поповић, (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић,...

Записник са тринаесте седнице УО

Тринаеста  седница УО је  одржана 24. новембра (уторак),  2020. у 11,00 сати путем скајпа. У раду седнице су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Валентина Чизмар, Владимир Кочиш,  Давид Кецман Дако (потпредседник ДКВ),...

Записник са дванаесте седницу УО

Записник са дванаесте седницу УО Дванаеста  седница УО је  одржана 21. јула (уторак),  2020. у 11,00 сати путем скајпа. У раду седницe су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Валентина Чизмар, Владимир Кочиш,  Илеана Урсу...

ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ Једанаеста седница УО је  одржана 26. фебрауара (среда),  2020. у 12,00 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5. Седници су присуствовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић,...

ЗАПИСНИК СА Десете седницe УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА Десете седницe УО   ДКВ Десета седница УО одржатна је 21. августа (среда), 2019. у 11,00 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5. На Седници су били присутни: Јован Зивлак, Владимир Кочиш, Корнелија Фараго, Бранислав...