ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Седамнаеста  седница УО је одржана 26. новембра (петак),  2021. у 11,00 сати путем скајпа. У раду седницe су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Владимир Кочиш,  Вирџинија Поповић (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић,...

ЗАПИСНИК СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Шеснаеста седница УО одржана је 9. новембра (уторак),  2021. у 15,00 сати путем скајпа. У раду седницe су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Владимир Кочиш,  Вирџинија Поповић (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић,...

ЗАПИСНИК СА ПЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Петнаеста седница УО одржана је 16. август (понедељак),  2021. у 16,00 сати путем скајпа. У раду седницe су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Владимир Кочиш,  Вирџинија Поповић (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић,...

ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

16Четрнаеста седница УО је одржана 16. јуна (среда), 2021. у 11,00 са ти путем скајпа.У раду седнице су учествова ли: Јован Зивлак (пред седник ДКВ), Миријана Марковић, Владимир Кочиш, Вирџинија Поповић, (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић,...

Записник са тринаесте седнице УО

Тринаеста  седница УО је  одржана 24. новембра (уторак),  2020. у 11,00 сати путем скајпа. У раду седнице су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Валентина Чизмар, Владимир Кочиш,  Давид Кецман Дако (потпредседник ДКВ),...

Записник са дванаесте седницу УО

Записник са дванаесте седницу УО Дванаеста  седница УО је  одржана 21. јула (уторак),  2020. у 11,00 сати путем скајпа. У раду седницe су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Валентина Чизмар, Владимир Кочиш,  Илеана Урсу...