ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Записник са тринаесте седнице УО

25.11.2020.

Тринаеста  седница УО је  одржана 24. новембра (уторак),  2020. у 11,00 сати путем скајпа.

У раду седнице су учествовали: Јован Зивлак (председник ДКВ), Миријана Марковић, Валентина Чизмар, Владимир Кочиш,  Давид Кецман Дако (потпредседник ДКВ), Бранислав Живановић, Дамир Смиљанић, Мирослав Николић, Милан Тодоров, Корнелија Фараго, Габор Вираг, Драган Бабић. Спречени: Зденка Валент Белић,  Радомир Миљојковић, Илеана Урсу.

Усвојен је  следећи  Дневни ред:

Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда

2.Усвајање Записника са претходне седнице

3. Померање термина за одржавање 15. МНКФ (16   – 18   децембар 2020 * Нови Сад)

4. Могућа коцепција МНКФ у сарадњи са Градском библиотеком културним, са Омладинским центром – Он лајн и непосредно учешће

5. Питање репрезентативности

6.Активности између две седнице / Награде ДКВ, Наступ на сајму у оквиру Соколског дома, Златна греда…/

7. Резултати рада комисија и жирија ( пријем нових чланова, животно дело, књига године, превод године, жири за националну  заједницу

8. Кооптирање нових чланова

9. Припреме за редовну Скупштину ДКВ

10.Припреме за 16. и 17 МНКФ / Петер Хандке, Антологија поезије Новог Сада, Избор поезије Петера Хандкеа/

11.Разно

1. Дневни ред усвојен једногласно.

2, Записниk усвојен једногласно.

3.Због  текућих околности поводом пандемије; одлагања норвешких представника да дођу на Фестивала, због карантина којем морају да се подвргну у повратку; неизвесне ситуације за долазак учесника  из Енглеске, Пољске  и Немачке, Фестивал се помера за период 16   – 18   децембар 2020. Предлаже се онлајн одржавања Фестивала. У складу са реалном ситуацијом.

Предлог је једногласно усвојен.

4. Директор Фестивала и сарадници се обавезују да фестивал одрже у Омладинском дигиталном центу Градске библиотеке и да се фестивал одржи у трајању од три дана са неизмењеним програмом и да се примени онлајн приступ и директно учешће. Предлог је једногласно усвојен.

5.У Министарству културе је потврђено да ДКВ има репрезентативан сатаус у категорији издаваштво, али да је надлежно за квалификовање и праћење аутора у категорији стручњака у култури, сагласно Закону о култури.ДКВ ће прилагодити своје деловање од последњег квартала текуће године.

6. Жирији ДКВ су донели одлуке да се награда за  Књигу године додели Милану Тодророву; за Превод године Нини Муждека; награда за животно дела се додељује Славку Алмажану, Пери Зупцу и Ралету Нишавићу; награда Иштван Конц се додељује Миклошу Бенедеку ( Beneдek Mиklos ); Бранкова награда се додељује Ђорђу Ивковићу. О награди Фестивала жири у саставу Душка Радивојевић ( преводилац), Давид Кецман Дако и Јован Зилак одлучиће накнадно.У дворишту  Соколског дома од 16. до 18.октобра преко 20 издавача изложили су своја најактуелнија издања.  Приредба је окупила претежно мале издаваче од Адресе, Бистрице, Историјског архива, Друштва књижевника Војводина до Градске библиотеке Нови Сад. ДКВ је успешно представила своју издавачку делатност. Златна греда посвећена Фестивалу изаћи ће у децембру. Сви остали бројеви су изашли или су у завршној фази.

Јован Зивлак је учествао на једнодневном семинару које је организовало Министарство културе у Београдуза вођење евиденције о  самосталним уметницима и стручњациам у култури.

7. УО ДКВ је у целини незадовољан средствима која су додељена нашем удружењу. Покрајина је дала 200.000 за Фестивал , иако је ова манифестација окарактерисана највишим оценама Савета Европе; посебно УО нема коментара за одлуку Републичке комисије да не додели нашем Фестивалу ни најминималнија средства, иако је наш Фестивал неспорно најквалитенија књижавна манифестација те врсте у земљи. Ни Греда, ни Бранкова награда у оптици  Републичке, Покрајинске и Градских комисија нису добили ни приближна средства у складу са својим квалитетима. Реч је, закључено је, о једној врсти провинцијског ресантимана и неодговорне културне политке.

8.Због недоласка на седнице УО Виктор Радун је замењен. У УО је примљен Драган Бабић, доктор књижевних наука и прозни писац.

9.Материјал за редовну скупштину је спреман. Скупштина ће се одржати кад за то буду створени услови.

10. Седамнести Фестивал ће бити посвећен Петеру Хандкеу. Управни одбор је донео одлуку да награди наградом за поезију Нови Сад Петера Хандкеа и његовог преводиоца посебном наградом Жарка Радаковића.

 Хандке се сматра истакнутим гласом европске и немачке поезије. Како он каже, његов глас је епски, међутим,  у поезији он је прожет лирском евокативношћу, дубином која драматски отеловљава судбину последњег човека у кошмару историје и изгубљене културе саморазумевања и суштинског сусрета човека са човеком. Хандке је необичан и снажан песник који сведочи о контроверзама модерног доба. Програм поводом Хандкеа конципиран је на следећи начин. Награда Нови Сад Петеру Хаднкеу за 2022.

Симпозиjум повећен песништву Петера Хандкеа: учествују: Дамир Смиљанић, Алпар Лошонц, Стеван Брадић, Јелена Марићевић Балаћ. Бранислав Живановић и Жарко Радаковћ. Радови ће бити објављени часопису Златна греда.Изабране и нове песме Петера Хандкеа. Приређивач Жарко Радаковић. Поговор Жарко  Радаковић и Дамир Смиљанић.

Награда Жарку Радаковићу за преводилаштво.

Шеснаести Фестивал биће посвећен норвешкој поезији.

Предлог програма за фестивале је једногласно прихваћен.

Састанак је завршен у 12, 00 часова.