ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Конкурс за ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО  ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ.

Конкурс за ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО  ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ На основу  Статута ДКВ и према постојећој законској материји  о удружењима грађана пријем у чланство ДКВ је регулисан на следећи начин: Члан Друштва може постати сваки књижевни стваралац и...