ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

КОНКУРС ЗА 59. БРАНКОВУ НАГРАДУ

Друштво књижевника Војводине додељује 63. пут Бранкову награду за најбољу прву књигу песама на српском језику, аутору до 29 година, објављену између...

јавни позив за предлагање кандидата – Посебна признања Владе РС за врхунски допринос националној култури

ПЕНЗИОНИСАНИМ ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА/ УДРУЖEЊA Обавештавамо наше пензионисане колеге да је Министарство културе Републике Србије 10.11.2022. објавило...

Конкурс за 62. Бранкову награду

Конкурс за 62. Бранкову награду Друштво књижевника Војводине 62.. пут додељује БРАНКОВУ НАГРАДУ  за најбољу прву књигу песама на српском језику, аутору до 29 година, објављену између два уручивања (август 2021 – август 2022). Позивамо издаваче и...

KOНКУРС ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ, ЗА ПРЕВОД  ГОДИНЕ, ЗА КЊИГУ ОБЈАВЉЕНУ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

Друштво књижевника Војводине објављује Конкурс за: Књигу године објављену у току 2021/22. године на српском језику, Превод године, конкуришу књиге објављене у току 2021/22 на језицима у употреби у АП Војводини  и за Награду Иштван Конц, за књигу...

KOНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА ДКВ 2022

Друштво књижевника Војводине објављује конкурс за пријем нових чланова у ДКВ 2022. године. За пријем у чланство ДКВ могу конкурисати кандидати који испуњавају следеће услове: Да имају најмање две објављене оригиналне ( на језицима у употреби у АП...

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ ДКВ ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ 2021

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ ДКВ ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ Награду ДКВ за књигу године на српском језику, складу са Статутом, и додељује се члановима ДКВ, који у годишњем циклусу објаве прво издање оригиналног књижевног дела свих књижевних жанрова/ роман, поезија,...

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ ДКВ ЗА ПРЕВОД ГОДИНЕ 2021

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ ДКВ ЗА ПРЕВОД ГОДИНЕ Награду ДКВ за превод године, основало је Друштво књижевника Војводине, у складу са Статутом, и додељује се у оквиру ДКВ члановима који у годишњем циклусу објаве прво издање преведеног књижевног дела свих...

Конкурс за ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ 2021

Конкурс за ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ На основу Статута ДКВ и према постојећој законској материји о удружењима грађана пријем у чланство ДКВ је регулисан на следећи начин: Члан Друштва може постати сваки књижевни стваралац и...

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ ДКВ ЗА ПРЕВОД ГОДИНЕ 2020

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ ДКВ ЗА ПРЕВОД ГОДИНЕ Награду ДКВ за превод године, основало је Друштво књижевника Војводине, у складу са Статутом, и додељује се у оквиру ДКВ  члановима који у годишњем циклусу објаве  прво издање преведеног књижевног дела свих...