ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА ДКВ

Молимо чланове ДКВ да плате годишњу чланарину до краја маја 2022. године Одлуком УО, ДКВ износ годишње чланарина  je 1500,00 динара. Плаћање...

ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Молимо чланове ДКВ да плате годишњу чланарину до краја априла 2020. године. Одлуком УО, на седници одржаној 4. децембра 2015. износ годишње чланарине je 1.500,00 динара. Плаћање чланарине је статутарна обавеза (члан 10 и 11. Статута ДКВ). Уколико;...

НАГРАДА ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ  ДКВ (2019) МИЛАНУ ТОДОРОВУ

НАГРАДА ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ  ДКВ (2019) МИЛАНУ ТОДОРОВУ Награду ДКВ за књигу године на српском језику, основало је Друштво књижевника Војводине, у складу са Статутом, и додељује се члановима ДКВ, који у годишњем циклусу објаве  прво издање оригиналног...

ЗЛАТНА ГРЕДА У НЕМЛОСТИ СВОЈИХ ФИНАНСИЈЕРА

Чланови ДКВи љубитељи књижевности су дуго били у прилици да могу, у просторијама ДКВ, Браће Рибникар 5, да преузму наш часопис без накнаде. Нажалост, више нисмо у могућности да то чинимо, па молимо читаоце  Греде да помогну његове излажење....