измене и допуне Статута Друштва кљижевника Војводине

На основу члана 14. став 2) алинеја 3) Статута Друштва књижевника Војводине, а поступајући по налогу Покрајинске комисије о ванредном инспекцијском надзору од 16. 11. 2022. године, Скупштина Друштва књижевника Војводине на седници одржаној дана, 18. марта 2023....

ОДЛУКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДКВ одржане 18. 03. 2023.

ОДЛУКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ одржане дана, 18. марта 2023. године Непотребно изостављено Под тачком 9. дневног реда, Скупштина Друштва књижевника Војводине је у складу са чланом 13, 16, 17. и 21. Статута Друштва књижевника Војводине...

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ Двадесет и прва седница  седницу УО одржана је 5. јануара (четвртак),  2022. у 17,00 сати у просторијама ДКВ, браће Рибникар 5. Констатовано је да УО може да одлучује пуноважно јер има кворум. На седници су били присутни:...

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Двадесета седница   седница   УО одржана је  27. децембра (уторак),  2022. у 16,30 сати у просторијама ДКВ, браће Рибникар 5. Констатовано је да УО може да одлучује пуноважно јер има кворум. На седници су били присутни: Владимир Кочиш, Мирослав Николић, Драган Бабић,...

 ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТНАЕСТЕ  СЕДНИЦЕ УО ДКВ

Деветнаеста седница   УО одржана је  30. новембара   (среда),  2022. у 13,00 сати у просторијама ДКВ, Браће Рибникар 5. Констатовано је да УО може да одлучује пуноважно јер има кворум. На седници су били присутни: Вирђинија Поповић (потпредседник), Владимир Кочиш,...