Јован Дунђин 1926 – 2021

Јован Дунђин 1926 – 2021

СЕЋАЊЕ Глас поезије наjдубље досеже људску патњу Јован Дунђин 1926 – 2021 године Умро је песник Јован Дунђин. То можемо рећи, јер  је он био не само најстарији песник у Новом Саду него је био јединствена личност која је свој живот прoживела песнички. У томе није имао...
МИЛАН НЕНАДИЋ 1947 – 2021

МИЛАН НЕНАДИЋ 1947 – 2021

СЕЋАЊЕ МИЛАН НЕНАДИЋ ( 1947 – 2021) Да изгубимо два песника у једном дану то се приближава невероватноћи коју може само да удеси несрећа која ће као одређујући знак у нашем поимању од сад да обавија животе ова два знаменита аутора У разумевању живота Милан...
ИЛЕАНА УРСУ 1954- 2021

ИЛЕАНА УРСУ 1954- 2021

ИЛЕАНА УРСУ (1954- 2021) Да изгубимо два песника у једном дану то се приближава невероватноћи коју може само да удеси несрећа која ће као одређујући знак у нашем поимању од сад да обавија животе ова два знаменита аутора У разумевању живота Милан Ненадић, из своје...
Рале Нишавић 1946 – 2020

Рале Нишавић 1946 – 2020

СЕЋАЊЕ Рале Нишавић (1946 – 2020) Рале Нишавић рођен је у Острељу код Бијелог Поља, 20. 12. 1946.  а умро је у Новом Саду 21.12. 2020 године. Завршио је основну школу и гимназију у родном месту и у Бијелом Пољу. Студије руског језика и књижевности завршио је на...
Борислав  Путник – Пуб 1940 -2020

Борислав  Путник – Пуб 1940 -2020

СЕЋАЊЕ Борислав  Путник – Пуб (1940 -2020) Борислав  Путник – Пуб, рођен је фебруара 1940. у  Елемиру а умро је у децембру 2020. године у Новом Саду. Био је писац и новинар. Гимназију је завршио у Зрењанину а Пољопривредни факултет у Београду. Био је један од првих ...