ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Валент Белић Зденка

25.04.2021.

Валент Белић Зденка

Зденка Валент Белић (1975),

песникиња, есејисткиња, преводитељка и уредница књижевног часописа „Novýživot“.

Докторирала у Братислави на катедри естетике Филозофског факултета Универзитета „Коменски“ на тему Слика Срба у словачкој књижевности.

Објавила је двојезичну збирку поезије Етеризација ван конТЕКСТа (Spolokslovenskýchspisovateľov, Графомаркетинг, 2018), збирку на српском језику Апокрифи по Лилит (Бранково коло, 2020), која је објављена и на словачком језику Apokyfy podľa Lilit (Spolok slovenských spisovateľov, 2020), књигу разговора Имигранти у Вавилонској кули (Завод за културу Војводине, 2017), такође и на словачком језику: Imigranti v Babylovnskejveži (Slovenské vydavateľské centrum, 2018), књигу за децу PamätníkrodinyPerlenschlipovej (2019) и збирку есеја ZvukEurydikinýchkrokov (2019). Поезија јој је превођена на енглески, кинески, македонски, румунски, мађарски и русински језик.

Приредила и превела зборник савремене лирике (заједно са Мирославом Демаком ) Нови духовни мост (2020) и антологију савремене словачке приповетке Јастук од совиног перја (Архипелаг), као и преко педесет књига са словачког, чешког и српског језика.

Добитница је више награда  за превод и поезију, међу најзначајнијима је награда „Павол Орсаг Хвјездослав“ (2012) и Превод године ДКВ (2016) а за поезију годишњу награду Нови живот (2018) и Стражилово (2020).