ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Брадић Стеван

25.04.2021.

Брадић Стеван

Стеван Брадић

је рођен у Новом Саду, 1982. године. Основне студије завршио је на Одсеку за компаративну књижвност Филозофског факултета у Новом Саду. Диплому мастера стекао је на на истом одсеку, а потом и на Одсеку за енглески језик и књижевност Универзитета у Стокхолму, а докторирао је у Новом Саду 2016. године.

Пише поезију, есеје, приказе и крититику, преводи са енглеског језика. Објавио је збирку песама У котларници (Нови Сад: Адреса, 2013), студију Симулација и гастрономија (Београд: Службени гласник, 2012), а као један од четири аутора и књигу песма Из сенке стиха (Београд: Граматик, 2012).

Запослен је на Одсеку за компаративну књижевност Филозофског факултета у Новом Саду. Члан је уређивачког одбора часописа за књижевност, уметност и културу Златна греда. Живи у Новом Саду.