ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Четрнаести међународни новосадски књижевни фестивал 2019

22.03.2019.

PDF: Katalog_14_MNKF_2019

ЧЕТРНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ

26–29. август 2019.

Друштво књижевника Војводине, Нови Сад, Србија

Гости XIV фестивала најистакнутији савремени мађарски песници

На Фестивалу учествују добитници престижних европских награда за поезију; награде Артур Рембо Жан Лик Депакс и награде Адонис Едуардо Могa

Четрнаести Међународни новосадски књижевни фестивал поред великог броја песника из земље и иностранствa посебно представља мађарску поезију

Међународни новосадски књижевни фестивал је за тринаест година представио преко 900 песника и књижевника (од прозних писаца до критичара и филозофа), преко 150 преводилаца, око 150 музичара, обликујући се као један од најквалитетнијих књижевних догађаја у Србији и у региону. Сваке године фестивал окупља од 1500 до 2000 посетилаца, представљајући Нови Сад као град изузетне књижевне културе.

Фестивал ће се одржати од 26. до 29. августа.

Места одржавања ће бити: Позориште младих, Библиотека града Новог Сада, Клуб Абсолут, балкони у Змај Јовиној, Сомбор, Сремска Ми­тро­ви­ца.

Око 20 стра­них пи­са­ца (из Мађа­р­ске, Шпаније, Ен­гле­ске, Француске, Немачке, Ру­си­је, Пољ­ске, и др) и пре­ко 30 из Срби­је наступиће у средишњим програмима Фестивала. У процес ће бити укључено 15 преводилаца, а учествоваће и око 30 му­зи­ча­ра. Гост фестивала биће Мађарска.

Мађарска поезија биће представљена у Градској библиотеци у Новом Саду. Антологија савремене мађарске поезије (дванаест песника) у избору Вираг Золтана (Сегедин, 1974). Сваки песник у антологији је представљен са 10 песама у преводу Марије Шимоковић и Сандре Буљановић Симоновић. Песници заступљени у антологији су: Dezsõ Tandori (1938), Ottó Tolnai (1940), Katalin Ladik (1942), Imre Oravecz (1943), Endre Szkárosi (1952), Ottó Fenyvesi (1954), Tibor Zalán (1954), Ferenc András Kovács (1959), István Kemény (1961), Krisztina Tóth (1967), János Térey (1970), Zoltán Csehy (1973).

Песници који ће наступити на Фестивалу су: Ahren Warner (Engleska), Tobias Burghardt (Немачка), Jona Burghardt (Аргентина), Eduardo Moga, награда Адонис и Латино (Шпанија), Jean-Luc Despax, добитник награде Артур Рембо и Étienne Faure, добитник награде Мак Жакоб (Francuska), Kemény István (1961), Endre Szkárosi (1952), Ferenc András Kovács (1959), Virag Zoltán (Мађарска), Валентина Jефимовска, Иља Козлов (Русија), Jacek Napiorkovski (Пољска) и песници из Србије Дејан Алексић, Ђорђе Кубурић, Саша Нишавић и Ирина Харди Ковачевић.

Сим­по­зи­јум ће бити по­све­ћен те­ми Интелктуалац, капитализам, књижевност. Учествоваће: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Виктор Радун, Срђан Дамњановић, Бојан Јовановић, Дамир Смиљанић.

Дијалошко представљање писаца одржаће се у кафеу Абсолут у Змај Јовиној улици. Разговоре ће водити критичари и преводиоци Душка Радивојевић, Сандра Буљановић Симоновић, Виктор Радун, Драган Бабић и Милица Антонијевић.

Четрнаести пут ће бити уручена Ме­ђу­на­род­на на­гра­да за књижевност Но­ви Сад. У окви­ру фе­сти­ва­ла биће до­де­ље­на 59. Бран­ко­ва на­гра­да у Градској библиотеци у Новом Саду.

Песници у фокусу на Фестивалу су Ahren Warner, Eduardo Moga, награда Адонис и Латино (Шпанија), Jean-Luc Despax, добитник награде Артур Рембо и Étienne Faure, добитник награде Макс Жакоб (Francuska) и песник из Србије Дејан Алексић, добитник награде Васко Попа.

На завршној вечери 28. августа, која ће се одржати на Тргу младенаца биће уручена награда фестивала Нови Сад.

На фестивалу током три дана одржаће се преко 30 књижевних и музичких програма.

Репрезентативни избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализованих на Фестивалу, биће објављен у две свеске Златне греде.

Садржајан Каталог фестивала, плакате, заставе. Фестивал представиће активности ДКВ на сајту и на Фејсбуку.

Фестивал у пуној мери остварује своје циљеве омогућујући проширивање и богаћење културних веза са светом.

Због финансијских потешкоћа трајање Фестивала је смањено на три дана, одустало се од слем такмичења, а уручење Бранкове награда ће бити одржано у Новом Саду.

Фестивал је добио помоћ од Министарства културе Републике Србије, скромну помоћ Градске управе за културу Новог Сада и Покрајинског секретаријата за културу и поред чињенице да је проглашен од стране Европске асоцијације уметничких фестивала изузетним уметничким фестивалом.