ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Дванаести међународни новосадски књижевни фестивал 2017

10.03.2017.

PDF: Katalog_12_MNKF_2017

ДВАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ

28–31. август 2017

Друштво књижевника Војводине, Нови Сад, Србија

Дванаести Међународни новосадски књижевни фестивал је у досадашњем трајању пред­ставио преко 800 песника и књижевника (од прозних писаца до критичара и филозофа), преко 150 преводилаца, око 150 музи­чара и друго, постајући један од најквалитенијих књижевних догађаја у Србији и у региону. Сваке године фестивал окупља од 1500 до 2000 посетилаца, представљајући Нови Сад као град са изузетном књижевном културом.

Фестивал ће се ове године одржати од 28. до 31. августа. Места одржавања ће бити Тр­г мла­де­на­ца, Библиотека града Новог Сада, Клуб Абсолут, балкони у Змај Јовиној, Ресторан Марина, Сомбор, Срем­ска Митро­ви­ца, Жабаљ.

Око 20 стра­них пи­са­ца (из Шведске, Ен­гле­ске, Фран­цу­ске, Немачке, Ру­си­је, Пољ­ске, Италије, Ма­ђа­р­ске, Ру­му­ни­је, Данске, Словачке, Канаде и др) и пре­ко 30 из Ср­би­је наступиће су у средишњим програмима Фестивала. У процес ће бити укључено 15 пре­во­ди­ла­ца, учествоваће и око 30 му­зи­ча­ра. Гост фестивала биће Шведска.

Шведска поезија ће бити пред­стављена у Градској библиотеци у Новом Саду. Биће објављена и Антологија савремене шведске поезије (дванаест песника) у избору Ан Лингебранд. Сваки песник у антологији биће представљен са 10 песама у преводу наших преводилаца Никола Перишића, Дејан Купре­шанина, Милене Подолшак и Валентине Клинко Зечевић.

Песници заступљени у антологији су: Göran Sonnevi (1939), Katarina Frostenson (1953), Ann Jäderlund (1955), Jörgen Lind (1966), Johan Jönson (1966), Aase Berg (1967), Pär Hansson (1970), Ida Börjel (1975), Johannes Anyuru (1979), Athena Farrokhzad (1983), Matilda Södergran (1987), Jenny Tunedal (1973).

Песници који ће наступити на Фестивалу су: Аурора Луке, Шпанија; Грета Стодарт, Енглеска; Петер Лаугесен Данска; Мауро Понци, Италија; Јерген Линд, Пер Хансон, Ида Берјел, Јохан Јенсен, Ан Лингебрант, Шведска; Адријан Боднару, Румунија; Мирослав Бјелик, Словачка; Геци Јанош, Мађарска; Пјотр Милднер-Нијецковски, Пољска; Ив Жак Буен, Француска; Ханс Тил, Немачка; Ахматов Алексеј Дмитриевич, Роман Круглов, Русија; Стефани Мекензи, Канада; Маурич Ференц, Марија Шимоковић, Радомир Миљојковић, Стеван Таталовић (Србија).

Сим­по­зи­јум ће бити по­све­ћен те­ми Kњижевност и норма, књижевност и закон. Учествоваће: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Бојан Јовановић, Дамир Смиљанић, Дра­гана В. Тодоресков, Срђан Дамњановић.

Биће ор­га­ни­зо­ва­но дијалошко представљање писаца у кафеу Абсолут у Змајјовиној. Разговоре ће водити критичари и преводиоци Стеван Брадић, Виктор Радун, Душка Радивојевић и Милица Станковић.

Дванаести пут ће бити уру­че­на Ме­ђу­на­род­на на­гра­да за књижевност Но­ви Сад. У окви­ру фести­ва­ла је биће до­де­ље­на

57. Бран­ко­ва на­гра­да у Градској библиотеци у Новом Саду.

На Фестивалу током четири дана одржаће се преко 30 књи­жев­них и музичких програма (претежно младих новосадских музичара), уз присуство око 2000 поштовалаца књижевности.

Репрезентативни избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу, биће објављен у две свеске Златне греде.

Биће штампан Каталог фести­вала, плакате, заставе. У Змај Јовиној биће постављено преко 25 застава а у излогу Библиотеке града Новог Сада биће постав­љен видео бим на коме ће бити емитовани садржаји и програм Фестивала. Фестивал ће органи­зовати представљање својих активности на сајту ДКВ и на Фејсбуку.

Фестивал у пуној мери оства­рује своје циљеве омогућујући проширивање и богаћење културних веза са светом.

Фестивал се организује захва­љујући помоћи Покрајинског секретаријата за културу АП Вој­во­дине, Министарства културе Републике Србије, Градске упра­ве за културу Новог Сада, Шведског савета за уметност и медиј­ских и других спонзора, као и добровољног ангажовања чланова ДКВ.

Јован Зивлак

Уметнички директор МНКФ