ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

чланови

Дана Радловић

Дана Радловић, рођенa на Жабљаку у Црној Гори, 1955.
Пише поезију, прозу и критику. Прву збирку поезије под називом
„Зов из даљине“ објавила 2014. Године; 2016. годинe другу збирку поезије
под називом „Венац од снова“: трећу збирку поезије под називом „Рођена
у погрешно време“ објавила 2020. године и 2022. године објавила збирку
поезије „Зрно свјетлости“.
Члан je Друштва књижевника Војводине и Удружења књижевника
Србије
Живи и ради у Новом Саду.