ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Управни одбор

Друштво књижевника Војводине

Управни одбор

Јован Зивлак

председник

Давид Кецман Дако

потпредседник

Др Вирђинија Поповић

потпредседник

Др Корнелија Фараго
Др Дамир Смиљанић
Бранислав Живановић
Дана Радуловић
Светозар Савковић
Мирјана Марковић
Владимир Кочиш
Михаљ Ђуга
Вираг Габор
Бранислав Зубовић
Мирослав Николић
Др Стеван Брадић