ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Управни одбор

Друштво књижевника Војводине

Управни одбор

Јован Зивлак

председник

Давид Кецман Дако

потпредседник

Др Вирђинија Поповић

потпредседник

Др Корнелија Фараго
Др Дамир Смиљанић
Бранислав Живановић
Др Валентина Чизмар
Радомир Миљојковић
Мирјана Марковић
Владимир Кочиш
Др Зденка Валент Белић
Вираг Габор
Тодоров Милан
Мирослав Николић
Др Драган Бабић

ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA VOJVODINE

VAJDASÁGI ÍRÓK EGYESÜLETE

SPOLOK SPISOVATEL’OV VOJVODINY

ASOCIAŢIA SCRĺĺTORILOR DIN VOIVODINA

ДРУЖТВО ПИСАТЕЛЬОX ВОЙВОДИНИ

ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS DE VOIVODINE