ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Петнаести међународни новосадски књижевни фестивал

11.05.2020.

PDF: Katalog_XV_MNKF 11_2020

ПЕТНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ

16–18. децембар 2020.

Друштво књижевника Војводине, Нови Сад, Србија

Петнаести Међународни новосадски књижевни фестивал поред домаћих песника представиће велики број значајних савремених песника из Европе.

ЗБОГ ФИНАНСИЈСКИХ ПОТЕШКОЋА и пандемијe ОБИМ ОВОГ НАЈПРЕСТИЖНИЈЕГ ФЕСТИВАЛА У РЕГИОНУ БИТНО СМАЊЕН.

Међународни новосадски књижевни фестивал је за четрнаест година представио преко 900 песника и књиженика (од прозних писаца, песника до критичара и филозофа), преко 160 преводилаца, око 160 музичара, обликујући се као један од најквалитенијих књижевних догађаја у Србији и у региону. Сваке године фестивал окупља од 1500 до 2000 посетилаца. Фестивал ће се ове године одржати од 16–18. децембра. Померање се дешава, из традиционалног термина у августу, због проблема изазваних пандемијом корона вируса. Места одржавања ће бити Позориште младих, Библиотека града Новог Сада, Клуб Абсолут, балкони у Змај Јовиној, Сомбор, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.

Више од 10 стра­них пи­са­ца (из Шпаније, Ен­гле­ске, Фран­цу­ске, Немач­ке, Пољ­ске, Ма­ђа­р­ске, Бугарске, Румуније и др) и пре­ко 30 из Ср­би­је наступиће у средишњим програмима Фестивала онлајн или непосредно. У процес ће бити укључено 15 преводи­ла­ца, учествоваће и око 30 му­зи­ча­ра.

На фестивалу ће учество-вати: Niall Campbell, Nick Drake (Engleska), Achim Wagner (Nemačka), Mario Martin Gion (Španija), Francis Combes (Francuska), Razvan Voncu (Rumunija), Pál Sándor Attila (Mađarska), Tanja Stupar i Nikola Vukolić (R. Srpska), Nikolaj Milčev, Levena Filčeva (Bugarska), Krystyna Lenkowska (Poljska). На Фестивалу из Србије ће бити заступљени песници Бојан Васић, Стеван Брадић, Бранислав Живано-вић, Драган Јовановић Данилов и Милица Дрндаревић.

Сим­по­зи­јум ће бити по­све­ћен те­ми Болест и књижевност. Учествоваће: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Бојан Јовановић, Дамир Смиљанић и Срђан Дамњановић.

Дијалошко представљање писаца одржаће се у у Градској библиотеци у Новом Саду. Разговоре ће водити критичари и преводиоци Јан Красни, Бранислав Живановић, Драган Бабић, Душка Радивојевић, Весна Савић и Данка Томић.

Петнаести пут ће бити уручена Ме­ђу­на­род­на на­гра­да за књижевност Но­ви Сад. У окви­ру фе­сти­ва­ла је биће до­де­ље­на 60. Бран­ко­ва на­гра­да у Градској библиотеци у Новом Саду.

Најзанимљивији песници на Фестивалу биће Niall Campbell – награда Eric Gregory, Nick Drake – добитник награде Forvard (Engleska), Achim Wagner (Nemačka), Mario Martin Gijón (Španija), Francis Combes (Francuska). На Фестивалу током три дана одржаће се преко 30 књижевних и музичких програма. Репрезентативни избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу, биће објављен у свесци Златне греде.

Фестивал ће делимично бити реализован онлајн. Биће штампан Каталог фестивала, плакате, заставе. Фестивал ће организовати представљање својих активности на сајту ДКВ и на Фејсбуку.

Фестивал у пуној мери остварује своје циљеве омогућујући проширивање и богаћење културних веза са светом.

Због финансијских потешкоћа трајање Фестивала је смањено на три дана, број учесника је у свим програмима смањен, уручење Бранкове награда ће бити одржано у Новом Саду.

Фестивал већ две године има наглашене финансијске проблеме. Фестивал је добио скромну помоћ од Градске управе за културу Новог Сада и Покрајинског секретаријата за културу иако је проглашен од Савета Европе за културу за изванредан европски фестивал.