ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

О НАМА

ДКВ је асоцијација војвођанских и  писаца уопште који стварају на  српском и језицима језицима Војводине и Србије. Друштво је је формирано прво као секција Удружења књижевника Србије 1966. године, а затим као самостална организација 1976. године под именом Друштво књижевника и књижевних преводилаца Војводине. Седиште  Друштва налази се у улици Браће Рибникар бр. 5 у Новом Саду.

Највиши орган ДКВ је Скупштина, која се одржава једном годишње.

У периоду између две Скупштине, радом ДКВ управља Управни одбор, односно председник ДКВ, који се бирају на мандат од четири године. Актуелни председник ДКВ је Јован Зивлак, песник и есејиста.

Друштво књижевника је једно од најактивнијих удружења писаца у Србији које  афирмише и води рачуна о статусу писаца, ауторских права до укључивању у токове савремене књижевности. ДКВ афирмише оригинално књижевно стваралаштво, како савремено, тако и посвећује пажњу значајним и недовољно разматраним ауторима који припадају књижевној традицији. Такође, један од важнијих аспеката деловања ДКВ је афирмисање и успостављање веза са репрезентативним актерима књижевности у свету. У том смислу Међународни новосадски књижевни фестивал, као и часопис Златна греда представљају основне видове реализације таквих намера.

ДКВ је организатор значајних књижевних манифестација: књижевних каравана по градовима Војводине, организатор обележавања Светског дана поезије, организатор симпозијума о битним питањима књижевности – књижевних трибина на којима се представљају најзначајније књиге и аутори из Војводине и Србије, затим организатор је међународних сарадњи са низом књижевних организација из иностранства (Румунија, Бугарска, Мађарска, Русија итд), издавач  часописа Златна греда, издавач књижевних дела припадника националних заједница Војводине, издавач је или суиздавач вишејезичних књижевних публикација, организатoр је међународног књижевног фестивала, и врши доделу бројних награда.

ДКВ од 1980. године додељује своје годишње награде (за животно дело, за књигу и за превод године, као и за дела писана на језицима националних мањина – мађарском, словачком, румунском, русинском…), чији су носиоци најзначајнија књижевна имена овог поднебља (Бошко Петровић, Александар Тишма, Имре Бори, Ото Толнаи, Мирослав Егерић, Михаљ Ковач, Ђуро Папхархаји, Паљо Бохуш, Славко Алмажан, Милица Мићић Димовски, Јован Зивлак, Миро Вуксановић, Владимир Тасић…). Друштво периодично, од две до четири године, додељује награде за најбољу књигу на језицима националних мањина ( награде: Иштван Конц, В. В. Попа, Паљо Бохуш,…), а од оснивања ДКВ додељује и Бранкову награду за најбољу прву песничку књигу аутора до 29 година, која је најпрестижнија књижевна награда за младе песнике, прво за српскохрватски у бившој Југославији, а потом за српски језик у Србији. Први добитник награде је Васко Попа, а међу добитницима су и Александар Тишма, Павле Угринов, Борислав Радовић, Мирослав Максимовић, Рајко Петров Ного, Драган Јовановић Данилов… 2001. покренуло часопис „Златна греда“, сада престижни и угледни, коме је у току ове године изашао већ 230. број. Златна греда се бави књижевношћу, уметношћу и књижевном теоријом. Главни и одговорни уредник је Јован Зивлак.
ДКВ сваке недеље организује трибине у оквиру којих се промовишу књиге угледнијих чланова и писаца из земље и иностранства. На трибини се представљају и издања на језицима народности, рад књижевних заједница са територије Војводине, као и издавачи и  књижевни часописи.
Друштво је основало Међународни новосадски књижевни фестивал. Фестивал окупља око 100 угледних писаца и уметника  из земље и иностранства. Траје три до шест дана, крајем августа и почетком септембра, и средишњи догађаји одржавају се увече на Тргу Младенаца. Фестивал као једина књижевна менифестација у земљи има предикат изузетни европски фестивал коју је добио од Заједнице европских фестивала.
У оквиру фестивала се додељује Међународна награда ѕа књижевност Нови Сад. Друштво на Фестивалу такође додељује и Бранкову награду, за прву књигу песама песницима млађим од 29 година. Ова награда има значајну традицију и ове године се додељује јубиларни 60. пут. У оквиру Фестивала се организује и симпозијум о актуалним и теоријским темама, разговори о националним књижевностима, као и слем такмичење. Друштво реализује и међународну сарадњу, нарочито је развијена са организацијама писаца Русије, Бугарске, Румуније и Мађарске.

ДКВ тренутно броји око 670 чланова, од чега су око осамдесет књижевни преводиоци. Чланови ДКВ долазе из свих места у Војводини и Србије, као и иностранства почевши од Новог Сада, Суботице, Вршца, Зрењанина, Сремске Митровице, Кикинде, Врбаса, Бачке Паланке, Сомбора, Сенте, Руме, Беочина, Сремских Карловаца, Београда, Пожеге, Ниша, Берлина, Париза итд.

Чланови Друштва могу постати сви кандидати који имају најмање две књиге, из области књижевности, и који задовољавају одговарајуће књижевнокритичке критеријуме. Чланови  ДКВ могу бити примљени по позиву, на основу предлога писаца ДКВ и могу бити из земље и иностранства.

Чланови Друштва су добитници и носиоци најзначајнијих награда и признања у земљи, као и изузетних награда за књижевност у иностранству.

Чланови Друптва су, такође, чланови значајних књижевних, уметничких и културних установа и организација у земљи и иностранству.

ДКВ је одлуком Министарства Републике Србије проглашено за репрезентативно удржење због својих доприноса култури Србије.