ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

КОНКУРС ЗА  НАГРАДУ ДКВ ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ 2020

06.01.2020.

КОНКУРС ЗА  НАГРАДУ ДКВ ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ 2020

Награду ДКВ за књигу године на српском језику, складу са Статутом, и додељује се члановима ДКВ, који у годишњем циклусу објаве  прво издање оригиналног књижевног дела свих књижевних жанрова/ роман, поезија, есеј, књижевна критика, књижевна публицистика, књижевна наука, сатира, афоризам и сл/ .Сви наведени услови важе и за кандидате који конкуришу за награду Иштван Конц.

Награду ДКВ за књигу године има за циљ да подстакне развој домаће књижевности и да афирмише допринос чланова ДКВ нашој култури и да афирмише ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Награда се  додељује сваке године, а у конкуренцију улазе издања издата до краја децембра претходне године.

Награда се уручује на свечаности у оквиру годишње скупштине ДКВ која се организују у термину, месту и простору које одреди Управни одбор, уз присуство добитника, чланова жирија, чланова ДКВ и културне јавности.

Одлуку о награди доноси самостално трочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године, с тим што се мандат жирија може поновити.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Кандидати могу послати књиге до краја фебрауара 2020. године,