ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА V СЕДНИЦЕ УО ДКВ

28.09.2018.

ЗАПИСНИК СА V СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Пета  седница УО ДКВ одржана је 27. 09. 2018. с почетком у 16:30 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Милена Летић, Бранислав Живановић, Зоран Ђерић, Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Давид Кецман, Мирјана Марковић и Виктор Радун.

Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда

2.Усвајање Записника са претходне седнице

3. Извештаји о активностима између две седнице

4. Извештај о реализацији 13. МНКФ

5. Јубиларни 200. број Златне греде

6. Финансијска ситуација

7. Извештај са разговора са Далибором  Рожићем чланом градског већа Града Новог Сада, задуженом за културу о проблемима дугова ДКВ и извршење исељење ДКВ из Браће Рибникар

8 .Разно

1.  Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Јован Зивлак је говорио о рестрикцијама спроведеним у организацији Међународног фестивала, али и то да је Фестивал прошао без губитака. Позван је мањи број учесника, на пример, само три шпанска писца, иако је фестивал ове године био посвећен шпанској поезији.

4. И поред редукција везане за финансије Фестивал је, по речима Зивлака, прошао као истински светски догађај. Био је потребан труд да се избегне скандал, ако се узме у обзир да је Фестивал одржан у ванредним околностима, и дислоциран, односно одржан на другим местима, у затвореним просторима (хол позоришта, кафеи и сл.) , уместо на Тргу младенаца. Комунално није допустило да се Фестивал одржи на Тргу младенаца, који је у надлежности Града, тј. поменутог јавног предузећа.

Зивлак је предложио да следеће године главни гости Фестивала буду

мађарски писци. Након што је обавестио чланове УО Друштва књижевника Војводине да је већ остварио контакте, питао их је да ли усвајају идеју о мађарским писцима као гостима следећег фестивала. Нагласио је да је мађарска савремена књижевност богата и модерна и да има изванредне представнике у савременој поезији, преведене и поштоване у многим културама. Антологичар  задужен за избор је проф, др Золтан Вираг са Универзитета у Сегедину. Предлог је једногласно усвојен.

5. Истог дана, 27. 09. 2018. у Друштву књижевника Војводине најављена је промоција јубиларног броја Златне греде (, 108,199,200), с почетком у 18х. Тим поводом Зивлак је истакао важност овог часописа како за наше, тако и за ауторе из региона и света.

6. Фестивал је финсијски покрио све трошкове. Део хонорара још треба да буде исплаћен сарадницима. Средства за Греду и за режију  још нису стигла од свих финасијера. Прегледнију ситуацију о финасијама имаћемо крајем године.

Зивлак се осврнуо и на поновљене непријатности у вези са дуговањима Друштва књижевника Војводине за грађевинско земљиште, као и за Пословни простор.

Сталне претње исељењем и притисци су настављени и између ове две седнице.

7. Зивлак је обавестио присутне о писму које је написао члану Градског већа задуженог за културу, Далибору Рожићу, поводом дугова ДКВ за Пословни простор и грађевинско земљиште и о садржају разговора који је поводом тога обављен.

Наглашено је да су дугови настали у домену режијских трошкова и то тако што финасијери (Град, Покрајина и Република) нису оптимално покривали трошкове. Будући да се средства за трошкове не могу преливати са средстава за пројекте, ДКВ је стално био у ситуацији да репродукује дугове. Уместо 45%  висине средстава потребних за измирења трошкова режије, Градска управа за културу је измиривала око 15%. Уместо 650.000, Град је доносио одлуку да је довољно око 250.000,00 и да се уплате врше у другом кварталу, тако да се губе бонуси код Пословног простора и ствара се простор за камате на штету ДКВ. Ако у читавој држви ниједно уметничко удружење нема проблема са поменутим трошковима, онда се питамо зашто Грдска управа тумачи Закон о култури тако да је њена одговорност за ДКВ у тој мери релативизована да може у сваком тренутку  бацити кривицу на  ДКВ и изручити га судском гоњењу и моралном осуђивању. С становишта закона Град, тј његова јавна предузећа, је формално у праву да гони ДКВ за неизимирене трошкове, али са становишта праведности Град је у конфликту са одговорношћу за културу и њену улогу у нашој средини. Поред поменутих законско- формалних спорова, у Граду се превиђају озбиљне чињенице о неспорним дометима књижевних и уметничких резултата које ДКВ остварује са Међународним књижевним фестивалом и часописом Златна греда, на нивоу какав никад ниједна слична организација није достигла у Новом Саду у последњих пет деценија. Маргинализовање ових аспеката озбиљно подрива заснованост агргументације Града, и уводи сумњу да нису у питању само режијски трошкови, него и неке друге намере, које озбиљно угрожавају опстанак ДКВ.

Зивлак је обавестио чланове УО да је разговор са чланом  Градског већа задуженог за културу Далибором Рожићем протекао у разматрању околности због којих ДКВ има постојеће дугове и разматрању могућности како да се проблеми реше. Зивлак је изразио мишљење да у Граду постоји  расположење да се проблеми реше. 

8.  По предлогу Јована Зивлака, писац Радомир Милојковић је ослобођен чланства у Управном одбору ДКВ, због недоласка на састанке УО. За новог члана УО ДКВ предложен  је књижевник  Милан Тодоров. Члан управног одбора Давид Кецман је похвалио књижевни рад Милана Тодорова. Предлог је дат на усвајање и потом прихваћен.

Предложено је да се организује Књижевни караван у Митровици и Врбасу. Мирјана Марковић је добила задужење за организацију у Сремској Митровици, а Валентина Чизмар за библиотеку у Врбасу. Караван је предвиђен и за Бачку Паланку и Сомбор. Зивлак је предложио да иду по четири различита писца у четири поменута града.

Давид Кецман је наговестио и организацију овогодишњег Књижевног салона, као редовног догађаја у организацији Друштва књижевника Војводине.

Илеана Урсу је похвалила изглед и садржај јубиларног броја Златне греде, похвалама су се придружили и други чланови УО.

Седница је завршена у 17,30 часова.