ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА III СЕДНИЦЕ УО ДКВ

04.09.2018.

ЗАПИСНИК СА III СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

3. седница УО ДКВ одржана је 04. 09. 2018. с почетком у 10 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Милена Летић, Бранислав Живановић, Владимир Гвозден, Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Корнелија Фараго, Давид Кецман, Мирјана Марковић.

Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда

2.Усвајање Записника са претходне седнице

3. Извештаји о активностима између две седнице

4. Извештај о реализацији 13. МНКФ

5. Јубиларни 200. број Златне греде

6. Финансијска ситуација

7. Судско извршење и исељење ДКВ из Браће Рибникар 5, заказано за  8.09. 2018.

8. Конференција за штампу у 11,30

9.Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Јован Зивлак је указао на важност изласка 200. броја Златне греде, која ускоро излази из штампе. Предочио је значајна имена књижевности која ће се наћи у најновијем јубиларном броју Златне греде и која су својим текстовима у скоро двадесетогодишњој историји Греда чинила основу њене концепције и њене одговорности према вредностима.

4. Зивлак се осврнуо и на недавно завршени Међународни књижевни фестивал, који је одржан веома прикладно и задржао постојећи квалитет и поред проблема које Друштво има везано за финансије и за онумогућавањем да се користи Трг младенаца од стране  Управе за комуналне послове. Решење је нађено у коришћењу Кафе Изба, Кафеа Бистро и хола Позоришта младих. Фестивал је имао изванредну посећеност, медији су му посветили високу пажњу, посебно ТВ Војводина, ТВ Београд 1 и листови Дневник и Новости. Репутација и ниво гостију Фестивала су били без премца, а посебно је била изванредна промоција шпанске књижевности.

Број гостију је релатвно смањен, па су смањени и трошкови. Исплаћени хонорари су углавном смањени, пропорционално смањеном приливу средстава.

5. Као доминантна одредница седнице јесте актуелна претња Пословног простора судским извршитељима и исељењем Друштва из просторија. Напоменуто је да Друштво више не дугује средства Топлани, али је њихов извршитељ и месец дана након извршених обавеза послао писмо. Грешком или не.

6. Акцентована је неиздржива ситуација у смислу притиска на Друштво, које се покушава, а и успева, донекле, ставити у тешку позицију. У таквој атмосфери сталан је осећај страха и стрепње која се гомила сталним финасијским стегама које световне власти одржавају држећи нас у континуитету у статусу субјекта који никада не зна да ли ће и колико средстава да добије и да ли ће опстати у свом радном простору.

7. Управни одбор ДКВ је усвојио Саопштење да  енергично протествује против непримерене претње Пословног простора Града Новог Сада о деложацији и блокади финансијских средстава Друштва књижевника Војводине.

Актуална претња, саопштена у Закључку о спровођењу принудног исељења извршиоца  Тање Ђерић (до  6.09. 2018), а на основу  Решења о извршењу Привредног суда, а по налогу Градских власти, неприхватљива је и као метод је испод сваког моралног нивоа.

Градској управи за културу и властима Новог Сада  је познато да се решење за текуће трошкове ДКВ налази у уважавању Закона о култури, као што се практикује у свим срединама Србије и према свим репрезентативним удружењима. Није нам јасно зашто Град Нови Сад не прихвата да се однос према Друштву књижевника Војводине усклади са понашањем осталих актера према репрезентативним удружењима. Такво понашање угрожава рад ДКВ, као најзначајнијег удружења писаца у овој средини са неспорним разултатима у афирмацији културе и књижевности, од међународног фестивала, часописа Златна греда, међународне сарадње до стауса самосталних уметника, држећи га стално у статусу опсадног стања и непримерених претњи полицијским и судским прогоном, унижавајући ДКВ као репрезентативно удружење, а угледне представнике савремене  књижевности своди на ниво сувишних људи.

  Управни одбор апелује на власти Новог Сада да учине напор да се однос према ДКВ и његовим правима промени и да се уважи право на књижевност и саму културу као највише демократско право.

у Закону о култури, члан 77, постоји став да „Република Србија,и  аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу суфинасирати текуће расходе и издатке установа и других субјеката у култури који се не финансирају редовно из њихових буџета, ако својим програмима трајније задовољавају културне потребе грађана на одговарајућем подручју

Наше друштво чини 542 писаца, чији истакнути чланови доприносе културним вредностима нашег града, тако и Покрајине и Републике Србије. Са члановима награђиваним и превођеним у свету,  ДКВ доприноси да наша средина буде уважавана у свету културних вредности у Србији. У том смислу скрећемо пажњу  на европски уважаван наш Међународни књижевни  фестивал, часопис Златна греда, издавачку делатност и књижевне програме који  имају  високо место у актуелном стварању културног идентитета Новог Сада.

Како ДКВ има текуће трошкове ( око 1. 800.000,00 годишње), осим закупа, плаћа се струја, информатика, чистоћа, хонорари  административним сарадницима, технички секретар Друштва ( тренутно има месечни хонорар у износу од 22.000,00) итд. оно не може да испуни све обавезе, јер за те трошкове прима само средства од Покрајине (укупно 670. 000,00). Република плаћа 180.000,00, Град 280,000,00. То је око 1. 130.000,00. Недостаје око 400.000, 00 да ДКВ  уђе у оптималније и подношљивије стање. Очекујемо да Град нађе решење за такву ситауацију и да месечно партиципира за поменуте трошкове још око 35.000,00 динара.

И поред свега, закључено је да Друштво књижевника Војводине никада није имао угледан часопис, као сада. Такође, никада није имало Међународни књижевни фестивал, никада није имало могућности да решава статус самосталних уметника итд. Те, тиме се још више показује непримерен однос одређених политичко-књижевних индивидуа, које покушавају да ниподаштавају и умањују углед и Друштва и његове управе.

8. Речено је да је Судско извршење и исељење ДКВ из Браће Рибникар 5, заказано за  8.09. 2018.

10. Ласло Ремели је прочитао финансијски извештај.

11. Илеана Урсу је такође указала на позицију распећа у којој већ неко време наше Друштво књижевника Војводине се налази и борави.

12. Давид Кецман је нагласио да се многи инострани књижевници поносе што су објављени у Златној греди, или наступају на Фестивалу Друштва. И поред тога ДКВ трпи ниподаштавања у домаћој атмосфери, и сведено је на страх од евентуалног исељења, које се дешава већ пети пут.

Указано је на важност Конференције за штампу која је предвиђена за данас у 11: 30, а поводом претње пословног простора Извршитељима, по најновијем допису.

Милена Летић, и још неколико чланова Управног одбора, се укључило у расправу на тему актуелних социо-културних прилика, које се итекако манифестују и пројектују на институције књижевног стваралаштва.

Седница је завршена у 11:20h.