ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА I СЕДНИЦЕ УО ДКВ

28.04.2018.

ЗАПИСНИК СА I СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

I седница УО ДКВ одржана је 07.05.2018. с почетком у 12 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Милена Летић, Бранислав Живановић, Владимир Гвозден, Ђерић Зоран, Валентина Чизмар, Илеана Урсу,Корнелиа Фараго, Давид Кецман, Мирјана Марковић.

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање Дневног реда
  2. Усвајање записника
  3. Предлог и избор кандидата за председника УО
  4. Реизбор кандидата за уредника и редакцију Златне греде и Уметничког директора МНКФ
  5. Допуне Правилника о раду Златне греде и Правилника о МНКФ
  6. Информација о резултатима конкурса ДКВ у Министарству за културу, Покрајинском секретаријату за културу и Управи за културу града Новог Сада
  7. Припреме Златне греде (два броја) и припреме Фестивала (разговор са аташеом за културу Амбасаде Шпаније)
  8. Усвајање становишта о односу ДКВ према резултатима културне политике у Граду и Покрајини према статусу ДКВ
  9. Информација о књижевној размени ДКВ са секцијом писаца Русије – Петроград
  10. Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Јован Зивлак је предложио Давида Кецмана и Илеану Урсу као кандидате за потпредседнике УО, што је једногласно усвојено.

4. Што се тиче уредника часописа Златна греда, као и уметничког директора МНКФ, једногласно је усвојено да на тим функцијама буде, као и до сада, Јован Зивлак, који је уосталом и творац наведених пројеката за које се свакодневно и неуморно залаже.

Нема разлога мењати било шта у овом погледу, навела је Илеана Урсу, будући да је часопис један од најбољих у земљи, а фестивал се значајно развија и несумњиво доприноси културном миљеу средине. Зивлак је потсетио на перзистентан проблем са којим се суочавају како часопис, фестивал, тако и ДКВ у целини, а то је  ситуација где су са становишта економског логоса писци, књижевни критичари, преводиоци и уметнички ствараоци уопште неправедно протерани у илегалу. Таква ситуација је тужна и крајње нелегитимна, јер више готово да и не постоје хонорари за књижевнички посао, а то је само један од аспеката ове проблематике.

5.Допуна Правилника рада УО, члан 26, састоји се у овоме: три неоправдана годишња изостанка са седнице УО повлачи искључење тог члана из састава овог тела; уместо њега бира се нови члан из састава активних чланова ДКВ, чији се мандат верификује на првој наредној редовној скупштини. УО може регулисати највише 3 члана између две скупштине. Ове измене су једногласно усвојене. Што се тиче Правилника о раду Златне греде, Зивлак је предложио да се промени члан 7 који се тиче хонорара, дакле да се избрише обрачун хонорара по броју, већ да се он рачуна на месечном нивоу. Илеана Урсу је нагласила да рад у ДКВ, нарочито што се тиче часописа, мора бити адекватно плаћен, без обзира на непрофитни статус Друштва и слично. Такође би и члан 10 који се тиче исплате хонорарних ангажованих радника и сарадника морао накнадно бити прецизиран. Сви предлози су једногласно усвојени.

6.Зивлак је саопштио да је од Републике добијено 350.000 динара за Златну греду, а за МНКФ 250.000 динара; такође је од Републике стигло и 180.000 динара за режијске трошкове и поверене послове. Ова средства су скромна, напоменуо је Зивлак, али се ипак јасно види једна позитивна тенденција са њихове стране, будући да су цифре унеколико веће него прошлих година. У Новом Саду, са друге стране, ситуација је сасвим супротна, иако је ДКВ проглашено за репрезентативно удружење. Од Покрајине часопис је добио само 180.000 (драстично мање него прошле године), док је МНКФ добио 700.000. Од Града је добијено за режију 280.000, за часопис 400.000, и што је врло изненађујуће за МНКФ није добијено ништа, услед неких некоректних захтева са њихове стране. Требало би упутити протестно писмо о ускраћивању средстава за један од најважнијих књижевних догађаја у региону, као и захтевати састанак са градоначелником и челним људима који одлучују о културним пројектима Града, не би ли се покушала преиначити њихова овогодишња одлука о ускраћивању средстава.

7. Што се тиче припреме часописа Златна греда, један број је посвећен сигнализму, што је сачинила докторанткиња Филозофског факултета, док је у другом броју превладавајућа тема дендизам, и поводом тога се можемо похвалити изванредним текстовима, увидима, и занимљивих рефлексијама. Оба броја су скоро завршена, фали само још нешто од критике и домаћих текстова, известио је Зивлак. МНКФ је у завршној фази, међутим, ми за његову реализацију имамо само 1000 000,00 дин, уколико не добијемо још толико фестивал ће морати бити отказан.

8. О културној политици Града и Покрајине према ДКВ већ је много речено, те је одавно јасно да таква политика није коректна, будући да су константно на делу  опструкције и покушаји ометања и отежавања рада Друштва које се не бави ничим другим него непобитно значајним послом за саму културно сиромашну и корумпирану средину у којој живимо. У коначном, нисмо задовољни таквим третманом, где се дефинитивно не поштује репрезентативност и  напори ДКВ који су високо квалитетни, те молимо да се обрати пажња на оно што Друштво ради и да се користе потенцијали и право ДКВ да учествује у стварању културне политике.

9. За књижевну размену писаца и пут у Петроград већ су одређени Стојан Бербер и Милена Алексић, а пошто је потребно хитно направити решење, контактирана је и позвана Валентина Чизмар. Овај предлог је једногласно усвојен.

10. Зивлак је навео да се у скорије време мора написати писмо у коме ће се ДКВ захвалити општини Сремска Митровица на изузетној пажњи, професионалном односу, уважавању писаца итд. То писмо ће, осим тога, бити објављено и у „Златној греди“.

Давид Кецман је изјавио да би требало организовати конференцију за штампу барем једном годишње, јер је изузетно важно што више излазити у јавност и давати информације о активностима али и проблемима ДКВ. Наше Удружење морало би уопште самоиницијативно да се обрати медијима свих врста, за шта постоје бројни разлози, као и потенцијални бенефити. Милена Летић додала је да је то једини начин да се анимира јавност, као и да би тако оријентисани медијски наступи требало да буду чести. УО се сложио да су ово добре идеје; Зивлак је истакао да би пре свега конференцију за штампу требало направити поводом фестивала, где би се представили његови учесници, програм и концепт, као и проблеми који постоје у вези са организацијом фестивала.

Седница је завршена у 13,20 часова.