ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА Деветe седницe УО ДКВ

17.05.2019.

ЗАПИСНИК СА Деветe седницe УО   ДКВ

Девета седница УО одржана je 17. маја (петак), 2019. у 11,30 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5. На Седници су били присутни: Јован Зивлак, Владимир Кочиш, Корнелија Фараго, Габор Вираг, Бранислав Живановић, Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Давид Кецман, Мирјана Марковић и Виктор Радун.

Предлoжен је следећи Дневни ред:

           1. Усвајање Дневног реда

2.Усвајање Записника са претходне седнице

3. Разматрање ситуације конкурса Републике, Покрајине и Града.

4. Активности између две седнице

5. Припреме Златне греде

6. Припреме Фестивала

7. Путовање у Петроград

8. Разно

1.  Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3,Закључено је да је  ДКВ конкурисао на сва три конкурса са пројектима. На Републички конкурс са Златном гредим, са Фестивалом, са Бранковом наградом.На Покријнски конкурс са делом истих пројеката, а за Градски конкурс са Гредом и Фестивалом. Такође је закључено да смо конкурисали за режијске трошкове код Покрајине и Града и за поверене послове код Републике. Добили смо једва близу 50 % потребних средства, Због тога улазимо сваке године у кризу.

Закључено је да ДКВ добила зачуђујуће мала средства  на Покрајинском и Градском конкурсу. Читав контекст подсећа на реваншистичку климу поједних чланова комисија или некомпететнтни саветника. С обзиром на репутацију и квалитет  пројеката ДКВ резултати конкурса се доживљавају као политикантски атак на високу и вредну културу и на ДКВ.

4. Између две седнице издате су  две Греде: са тематима о сигнализму, дендизму а јубиларни број(200) је у припреми. Припреман је Фестивал.

5.Јубиларни број ће бити сачињен од прилога најзначајнијих сарадника Часописа; од Драгослава Михаиловића,  Драгана Јовановића Данилова, Душка Новаковића, Радмиле Лазић до Алексндра  Гаталице, Драгана Прола, Алпара Лошонца, Ота Толнаиа  и Владимира Гвоздена. Број ће имати повећан број страница, око 100.

6. Гости XIV фестивала биће најистакнутији савремени мађарски песници

На Фестивалу учествују добитници престижних европских награда за поезију; награде Артур Рембо Жан Лик Депакс и награде Адонис Едуардо Мога

Четрнаести Међународни новосадски књижевни фестивал поред великог броја песника из земље и иностранствa посебно представља мађарску поезију.

Међународни новосадски књижевни фестивал је за тринаест година представио преко 900 песника и књижевника (од прозних писаца до критичара и филозофа), преко 150 преводилаца, око 150 музичара, обликујући се као један од најквалитетнијих књижевних догађаја у Србији и у региону. Сваке године фестивал окупља од 1500 до 2000 посетилаца, представљајући Нови Сад као град изузетне књижевне културе.

Фестивал ће се одржати од 26. до 29. августа.

Места одржавања ће бити: Трг младенаца, Кафе Бистро, Позориште младих, Библиотека града Новог Сада, Клуб Абсолут, балкони у Змај Јовиној, Сомбор,  Сремска Митровица.

Око  20 страних писаца (из Мађарске, Шпаније, Енглеске, Француске, Немачке, Русије, Пољске, и др) и преко 30 из Србије наступиће у средишњим програмима Фестивала. У процес ће бити укључено 15 преводилаца, а учествоваће и око 30 музичара. Гост фестивала биће Мађарска.

Мађарска поезија биће представљена у  Градској библиотеци  у Новом Саду. Антологија савремене мађарске поезије ( дванаест песника) у избору Вираг Золтана (Сегедин, 1974).  Сваки песник у антологији је представљен са 10 песама у преводу Марије Шимоковић и Сандре Буљановић Симоновић.  Песници заступљени у антологији су: Dezsõ Tandori (1938), Ottó Tolnai (1940), Katalin Ladik (1942), Imre Oravecz (1943), Endre Szkárosi (1952), Ottó Fenyvesi (1954), Tibor Zalán (1954), Ferenc András Kovács (1959), István Kemény (1961),  Krisztina Tóth (1967),  János Térey (1970), Zoltán Csehy (1973).

Песници који ће наступити на Фестивалу су: Ahren Warner (Engleska), Tobias Burghardt(Немачка), Jona Burghardt (Аргентина), Eduardo Moga, награда Адонис и Латино (Шпанија), Jean-Luc Despax, добитник награде Артур Рембо и Étienne Faure, добитник награде Мак Жакоб(Francuska), Katalin Ladik,(1940), Ferenc András Kovács (1959), Virag Zoltán – (Мађарска), Валентина Jефимовска, Иља Козлов(Русија), Jacek Napiorkovski (Пољска) и песници из Србије Дејан Алексић, Ђорђе Кубурић, Саша Нишавић и  Ирина Харди Ковачевић.
Симпозијум ће бити посвећен теми Интелктуалац, капитализам, књижевност. Учествоваће: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Виктор Радун, Срђан Дамњановић, Бојан Јовановић,  Дамир Смиљанић.

Дијалошко представљање писаца  одржаће се у кафеу Абсолут у Змај Јовиној улици. Разговоре ће водити критичари и преводиоци Душка Радивојевић, Марија Шимоковић, Виктор Радун, Драган Бабић и Милица Антонијевић,

Четрнаести пут ће бити уручена Међународна награда за књижевност Нови Сад. У оквиру фестивала биће додељена 59. Бранкова награда у Градској библиотеци у Новом Саду.

Песници у фокусу на Фестивалу су  Ahren Warner, Eduardo Moga, награда  Адонис и Латино (Шпанија), Jean-Luc Despax, добитник награде Артур Рембо и Étienne Faure, добитник награде Макс Жакоб(Francuska) и песник из Србије Дејан Алексић, добитник награде Васко Попа.

На завршној вечери 28. августа, која ће  се одржати

на Тргу младенаца биће уручена награда фестивала Нови Сад,

На фестивалу током три дана одржаће се преко 30 књижевних и музичких програма.

Репрезентативни избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализованих на Фестивалу, биће објављен у две свеске Златне греде.

Садржајан Каталог фестивала, плакате, заставе. Фестивал представиће активности ДКВ на сајту и на Фејсбуку.

Фестивал у пуној мери остварује своје циљеве омогућујући проширивање и богаћење културних веза са светом.

Због финансијских потешкоћа трајање Фестивала је смањено на три дана,  одустало се од слем такмичења, а уручење Бранкове награда ће бити одржано у Новом Саду.

Фестивал је добио помоћ од Министарства културе Републике Србије, скромну помоћ Градске управе за културу Новог Сада и Покрајинског секретаријата за културу и поред чињенице да је проглашен од стране Европске асоцијације уметничких фестивала изузетним уметничким фестивалом.

7. Милена Алексић и Бранислав Живановић предложени су да буду гости Салона књига у Петрограду  и Савеза писца Русије

8. Под тачком разно није било дискусије.

Седница је завршена у 12, 40.