ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

08.03.2020.

Молимо чланове ДКВ да плате годишњу чланарину до краја априла 2020. године.

Одлуком УО, на седници одржаној 4. децембра 2015. износ годишње чланарине je 1.500,00 динара. Плаћање чланарине је статутарна обавеза (члан 10 и 11. Статута ДКВ). Уколико; члан не плаћа чланарину губи право да учествује у раду Скупштине и осталих органа ДКВ, као и право да буде биран у органе ДКВ (на основу Статута и Правилника о чланству из 2010. године), тј. губи статус активног члана. Чланови који нису плаћали чланарину четири године или дуже, да би стекли статус активног члана, требало би да плате најмање три чланаринe. Према члану 8. Правилника о чланству плаћања чланарине су ослобођени чланови чији су месечна примања нижа од минималних примања на територији

Републике Србије, чланови старији од 75 година, и чланови који су ангажовани у органима ДКВ. Чланови који су Статутом и Правилником ослобођени плаћања чланарине, могу, уколико то желе, плаћати годишњу чланарину. Новопримљени чланови поред чланарине плаћају и трошкове уписа у чланство у износу од 500,00 динара.

Чланарину је могуће платити и лично,у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5, Нови Сад или уплатницом на свакој пошти или у банци на текући рачун ДКВ код Ерсте банке  340-2030-48, са напоменом чланарина за 2020. годину.